SPIN

sesja miejska: stypendia sportowe, emisja obligacji, zagospodarowanie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”

Aneta Borkowska piątek, 26 maja 2017, 09:02 Aktualnie

W najbliższą środę (31 maja) o godz. 11. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV Sesji.

4). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.

5). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście za 2016 rok.

6). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.

7). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

8). Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

9). Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

10). Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

11). Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

12). Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w 2016 roku.

13). Informacja nt. realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.

14). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pożytku publicznego w 2016 roku.

15). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

16). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.

18). Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.

19). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości miejskich, położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Romualda Traugutta i Świętej Królowej Jadwigi.

20). Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Siedlcach przy ulicy Mazurskiej i Monte Cassino.

21). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego.

22). Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.

23). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2034.

24). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.

25). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

26). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

27). Zamknięcie obrad.

3 komentarze

 1. ??? dodano 4 lata temu

  stypendia sportowe?
  Może czas zakończyć to rozdawnictwo dla staruchów i inwestować w sport dziecięcy?

  • sratytaty dodano 4 lata temu

   a co w Siedlcach masz nie rozwinięty sport dziecięcy? Każdy "porządny" klub ma sekcje i struktury młodzieżowe. Sport seniorski jest po to aby NAPĘDZAĆ młodzież! Zrozumcie to (…) wypisujący te komentarze!

 2. Zorro dodano 4 lata temu

  Smiechu warte

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?