SPIN

Konkurs „Zdjęcie z Tatą”

Aneta Borkowska czwartek, 22 czerwca 2017, 11:04 Kultura, Zapowiedzi kulturalne

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie „Zdjęcie z Tatą”. Jego celem jest upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań oraz ukazanie roli ojca w życiu rodziny.

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących. Każdy autor może nadesłać do 5 prac.

Do prac formatu min. 20×30 cm należy dołączyć pliki cyfrowe na płytach CD/DVD oraz wypełnione karty zgłoszenia. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz tytuł pracy.

Terminarz: prace należy nadsyłać do 8 września / ogłoszenie wyników do 10 października,

Adres Biura Organizacyjnego: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel. 025 794 31 08

Szczegółowy regulamin na stronie internetowej Organizatora: www.mok.siedlce.pl

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.