SPIN

sesja miejska: opłaty w żłobku, absolutorium, stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego

Aneta Borkowska poniedziałek, 26 czerwca 2017, 08:07 Aktualnie

Jutro (27 czerwca) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji.

4). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście.

5). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2016 i podziału zysku.

6). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.

7). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy 3 Maja 32.

8). Podjęcie uchwały w sprawie nadania oraz zmiany nazw ulic, placów i rond w mieście Siedlce.

9). Podjęcie uchwał w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.

10). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego budżetu Miasta Siedlce za 2016 rok. (uzasadnienie)

11). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

12). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2035.

14). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.

15). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.

16). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

17). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

18). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania Prezydenta Miasta.

19). Zamknięcie obrad

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?