SPIN

PEC wprowadza w życie nową taryfę

Aneta Borkowska wtorek, 29 sierpnia 2017, 12:11 Aktualnie

Szanowni Państwo – Odbiorcy Ciepła Systemowego

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o. informuje, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Taryfy dla ciepła od dnia 1 września 2017r. wprowadza w życie nową taryfę.

Taryfa została zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.42l0.8.10.20l7.137.XI.ARY z dnia 20 lipca 2017 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2017 r. pod pozycją 6313.

Miło nam Państwa poinformować, że ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w nowej taryfie jest o 1,31 % niższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej. Obniżeniu ulegają zarówno ceny ciepła (średnio o 1,4%) jak i stawki opłat przesyłowych (o 1,07%). Dynamika zmiany cen w poszczególnych grupach taryfowych zawiera się w przedziale od minus 1,09% (grupa taryfowa P4) do minus 1,45% w przypadku grupy P1.

Podkreślamy również, że na podstawie danych gromadzonych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie można stwierdzić, że wśród przedsiębiorstw o podobnej skali i profilu działania ceny ciepła w Siedlcach należą nadal do najbardziej korzystnych w Polsce.

Tabelaryczne zostawienie wysokości nowych cen za ciepło, cen za zamówioną moc cieplną oraz stawek za usługi przesyłowe przesłaliśmy naszym Odbiorcom pocztą, a także opublikowaliśmy z linkiem do pełnej treści nowej taryfy, na naszym portalu internetowym: www-pec-siedlce.com.pl

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.