SPIN

sesja miejska: Schronisko Młodzieżowe, budżet, nazwa ronda

Aneta Borkowska poniedziałek, 25 września 2017, 08:09 Aktualnie

W najbliższą środę (27 września) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji.

4). Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020.

5). Informacja nt. funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcach.

6). Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Łukowskiej, Torowej i Składowej w Siedlcach.

7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

8). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kolejowej.

9). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej w Siedlcach przy ulicy Rynkowej 10.

10). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15A i 15B.

11). Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

12). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2035.

13). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.

14). Informacja nt. przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017r.

15). Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Siedlce za I półrocze 2017r.

16). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

18). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.

19). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

20). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

21). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.

22). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?