SPIN

sesja miejska: przekształcenia szkół, sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenia nauczycieli

Aneta Borkowska wtorek, 21 listopada 2017, 10:55 Aktualnie

W najbliższy piątek (24 listopada) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XLI Sesji.

4). Informacja o stanie bezrobocia w mieście.

5). Informacja nt. realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

6). Informacja nt. stanu zieleni na terenach komunalnych.

7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/340/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”.

8). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody.

9). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku oraz Uchwałą Nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku.

10). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. (uzasadnienie)

11). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

12). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w Branżową Szkołę I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

13). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

14). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w Branżową Szkołę I stopnia nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach.

15). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach w Szkołę Policealną nr 6 dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.

16). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Siedlcach.

17). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach.

18). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach.

19). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1, w którego skład wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.

20). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 2, w którego skład wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach.

21). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.

22). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach.

23). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach.

24). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach.

25). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.

26). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach.

27). Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów ośmioletnim szkołom podstawowym powstałym z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów.

28). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach w rejonie ulicy Pescantina.

29). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15D i 15K.

30). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Budowlanej w Siedlcach i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

31). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą jest Prezydent Miasta Siedlce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

32). Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2018 rok.

33). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

34). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

35). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?