SPIN

sesja miejska: opłaty za żłobek, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, prognozy finansowe i zmiany w budżecie

Aneta Borkowska poniedziałek, 19 lutego 2018, 14:00 Aktualnie

W najbliższy piątek (23 lutego) o godz. 10. w sali konferencyjnej siedleckiego urzędu odbędzie się Sesja Rady Miasta.

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XLV Sesji.

4). Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze 2017 roku.

5). Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Siedlce.

6). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacja o przeprowadzonej analizie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2017 roku

7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.

8). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2018 roku.

9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.

10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

11). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. (autopoprawka)

12). Podjęcie uchwały w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.

13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

14). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

15). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

16). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

17). Zamknięcie obrad.

Komentarze (1)

  1. Anonim dodano 3 lata temu

    czyli będziemy płacić więcej za deszcz i śnieg? Proponuję jeszcze opłaty za m.kw okien czyli za możliwość oglądania naszego miasta w swoim mieszkaniu przez szybę, im większy widok z okna to większa opłata.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?