SPIN

Dzień Otwartych Drzwi w „Kolejówce”

Aneta Borkowska piątek, 27 kwietnia 2018, 11:12 Społeczeństwo

25 kwietnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, czyli popularna „Kolejówka” otworzyła swe drzwi dla wszystkich chętnych, którzy w przyszłym roku zechcą podjąć tu naukę na wybranym przez siebie kierunku.

Uczniowie mogą kształcić się w takich zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego (nowość) oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (nowość).

To specjalnie dla gimnazjalistów i ich rodziców przygotowano prezentacje poszczególnych kierunków i pracowni. Nie zabrakło też wystaw i wszystkiego, co stanowi potwierdzenie życia naukowego i kulturalnego w szkole. Uczniowie prezentowali swą działalność w ramach wolontariatu, który od wielu lat prężnie działa w szkole, a młodzież włącza się i organizuje wiele akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.

Goście mieli okazję porozmawiać z przyszłymi pracodawcami, m. in., przedstawicielami firmy GEOIDA, reprezentantami PKP Intercity i PKP PLK S. A, z którymi szkoła podpisała umowę patronacką, w ramach której uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe, staże szkoleniowe, a także gwarancję zatrudnienia. |Gościliśmy również Naczelnika Wydziału Dróg Urzędu Miasta Siedlce, który potwierdził, że proponowane kierunki to zawody z przyszłością.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata i wykonywania satysfakcjonującej pracy zawodowej. Zadania szkoły są zatem uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają przede wszystkim: globalizacja procesów gospodarczych, mobilność zawodowa czy wzrost oczekiwań pracodawców wobec pracowników. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową pozwala absolwentom Technikum nr 6 sprostać wyzwaniom na rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są różnorodne działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Szkoła bierze udział w projekcie „Zawodowo w dorosłość”, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Erasmus +. Młodzież ze wszystkich dotychczasowych kierunków (technik transportu kolejowego, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik geodeta, technik graficznych procesów cyfrowych, technik drogownictwa) ma możliwość odbywania 3 -tygodniowych praktyk zawodowych i szkoleń w Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Oto krótka relacja z Dni Otwartych w Kolejówce TUTAJ. Film nakręcił Jakub Grabowski, uczeń klasy III o profilu technik cyfrowych procesów graficznych

autor : ZSP nr 6 w Siedlcach

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?