SPIN

Sesja miejska: wynagrodzenie prezydenta, zmiany w budżecie oraz powołania komisji

Aneta Borkowska wtorek, 27 listopada 2018, 12:07 Aktualnie

W najbliższy czwartek o godz. 9. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się sesja rady miasta.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu I Sesji.

4). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

5). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej.

9). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej.

10). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji.

11). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji.

12). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.

13). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

14). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów.

15). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów.

16). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury i Sportu.

17). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu.

18). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2019.

19). Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu.

20). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035.

21). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok.

22). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta.

23). Informacje: Urzędu Skarbowego w Siedlcach oraz Urzędu Skarbowego w Łukowie nt. analizy oświadczeń majątkowych.

24) Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?