SPIN

Sesja miejska: budżet obywatelski, prognoza finansowa oraz budżet

Aneta Borkowska czwartek, 27 grudnia 2018, 09:40 Aktualnie

Już jutro o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się sesja rady miasta.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu II Sesji.

4). Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

5). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Miasta Siedlce w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

6). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019.

7). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym (osiedle Młynarska-Wyszyńskiego).

8). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym (ul.Sokołowska 71).

9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego. (autopoprawka)

10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035.

11). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok.

12). Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035.

13). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok.

14). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.

15). Podjęcie uchwały w sprawie podróży służbowych Przewodniczącego Rady i Radnych.

16). Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2019 rok.

17). Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok.

18). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?