SPIN

Sesja miejska: ślubowanie radnego, wynagrodzenia nauczycieli, program „Senior 65+”

Aneta Borkowska wtorek, 27 sierpnia 2019, 09:34 Aktualnie

29 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie sesja rady miasta.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad. – wręczenie nagród laureatom konkursu: „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości”.
2). Ślubowanie Radnego.
3). Wnioski do porządku obrad.
4). Przyjęcie protokołów X i XI Sesji.
5). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze miasta Siedlce i powiatu siedleckiego w 2018 roku.
6). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście za 2018 rok.
7). Sprawozdanie z realizacji Programu „Senior 65+” w mieście Siedlce.
8). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
9). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
10). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
11). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku, Uchwałą Nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XLII/482/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2017 roku.
12). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ul. Bitwy Warszawskiej.
13). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym (ul.Rynkowa).
14). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym (os.Młynarska-Wyszyńskiego).
15). Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce.
16). Zamknięcie obrad.

Komentarze (1)

  1. Ciekawski dodano 2 lata temu

    Andrzej z Ratusza będzie na sesji ktoś wie? Czy dalej szpital?

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?