SPIN

Umorzenie postępowania wobec Dejana S.?

Aneta Borkowska wtorek, 17 września 2019, 15:52 Siedlce

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko Dejanowi Apastasi S. z uwagi na stwierdzoną niepoczytalność podejrzanego w chwili popełnienia opisanego wyżej czynu.

W toku prowadzonego śledztwa dwukrotnie zasięgnięto opinii biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzonych badaniach Dejana Apastasi S., rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną w postaci choroby afektywnej dwubiegunowej, obecnie w fazie maniakalnej. W ocenie biegłych – w zakresie zarzuconego czynu podejrzany miał całkowicie zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i możliwość pokierowania swoim postępowaniem.

Ponadto biegli stwierdzili, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż podejrzany popełni ponownie czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości. Z uwagi na to, prokurator wniósł o zastosowanie wobec Dejana Apastasi S. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, a nadto o utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania podejrzanego i przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego na dalszy czas oznaczony.

Przypomnijmy Dejan .S 1 kwietnia ranił Wojciecha Kudelskiego – zadał mu nożem o długości 22 cm uderzenie, powodując ranę kłutą. Wojciech Kudelski trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?