SPIN

Internetowy konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka”

Aneta Borkowska wtorek, 24 marca 2020, 12:11 Aktualnie, Kultura, Zapowiedzi kulturalne

W związku epidemią koronawirusa Miejski Ośrodek Kultury konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka” przeprowadzi przez internet. Zdjęcia pisanek wysyłać należy mailem na adres promocja@mok.siedlce.pl do 3 kwietnia.

Celem konkuru jest: nauka poprzez zabawę, rozwijanie zainteresowań plastycznych, kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, prezentacja pisanek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pisanek – ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego lub drewnianego jajka – dowolną techniką plastyczną z uwzględnieniem tradycji związanych z Wielkanocą. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z placówek oświatowych, wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy „O”, szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły podstawowe klasy IV – VIII, szkoły średnie.

Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, każda placówka – max. 5 prac w danej kategorii wiekowej. W przypadku nadesłania większej ilości prac niż dopuszcza regulamin do konkursu zostaną dopuszczone prace wybrane drogą losową.

Oceny prac dokonywać będzie 3-osobowa komisja. Laureaci miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają: nagrody rzeczowe i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni laureatów.

Ogłoszenie wyników: 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) na stronie MOK www.mok.siedlce.pl.

reklama MOK

Możliwość komentowania jest wyłączona.