SPIN

Lewica apeluje i organizuje konferencję w sprawie Karty

Aneta Borkowska wtorek, 26 maja 2020, 20:38 Aktualnie

Do apelu o to by radni nie przyjmowali jutro Samorządowej Karty Praw Rodzin dołączyła Lewica. Dodatkowo jutro (27 maja) o godz. 9.30 organizuje konferencję prasową przed urzędem miasta. Przedstawiciele siedleckiej Lewicy i młodzież opowie szerzej o szkodliwości zapisów zawartych w Karcie.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Radne, Szanowni Radni!

W związku z planowanym rozpatrzeniem tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin projektu Ordo Iuris, zwracamy się do Państwa z prośbą o odrzucenie uchwały. Samorządowa Karta Praw Rodzin nie wprowadza rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji mieszkańców i mieszkanek miasta. Zawiera natomiast zapisy, które mogą prowadzić do dyskryminacji wielu z siedleckich rodzin.

Karta przyjmuje, że istnieje jeden akceptowalny model rodziny. Efektem przyjęcia dokumentu będzie prawna dyskryminacja tych rodzin, w których dzieci wychowywane są przez samodzielnych rodziców (tzw. samotne matki czy samotnych ojców), związki nieformalne (różno- i jednopłciowe) czy też dziadków lub innych krewnych.

Karta opiera się na błędnym założeniu, że świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci są niesprawiedliwe i krzywdzące wobec małżeństw. Pomija przy tym problemy, na które odpowiadają tego typu świadczenia, takie jak niska ściągalność alimentów, dotykająca około miliona dzieci w Polsce. Dokument zakłada również wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych m.in. dla projektów dotyczących społeczności LGBT, co stoi w sprzeczności z polską Konstytucją, która zabrania dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).

Projekt Ordo Iuris może ponadto stanowić przeszkodę w skutecznej walce z przemocą w rodzinie. Zaleca bowiem zasadę poszanowania integralności rodziny w samorządowych programach przeciwdziałania przemocy, narkomanii i alkoholizmowi, tymczasem tylko w 2018 roku w Polsce zarejestrowano (na podstawie wniosków o uruchomienie procedury niebieskiej karty) 88133 przypadków przemocy w rodzinie. Izolacja sprawcy od ofiary jest często w takich przypadkach jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Projekt uchwały zawiera szereg błędów formalno-prawnych, wielokrotnie wskazywanych przez radnych samorządów, które odrzuciły ten dokument bądź też zrezygnowały z procedowania Karty. Zaproponowany projekt uchwały nie ma charakteru lokalnego – jest kopią treści proponowanej na stronie internetowej Ordo Iuris. To sprzeczne z prawem, ponieważ gmina nie może podejmować działań wykraczających poza lokalny charakter (wyrok NSA z 25.042017 r. sygn. akt. I OSK 186/17), a wychodzenie samorządów poza swoje kompetencje jest zakazane przez art. 7 Konstytucji RP.

Jako posłowie i posłanki Mazowsza jesteśmy przekonani, że niezbędna jest poważna rozmowa o tym, jak państwo i samorządy mogą lepiej wspierać rodziny w naszym regionie. Zapaść usług opiekuńczych, niestabilność zatrudnienia, niedofinansowanie służby zdrowia czy chaos w edukacji obniżają poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków. Samorządowa Karta Praw Rodzin nie rozwiązuje jednak żadnego z tych problemów. Zamiast tego dzieli nasze rodziny na lepsze i gorsze. Nie możemy się na to godzić. Wierzymy, że Państwo również się na to nie zgodzą i wzywamy do odrzucenia Karty.

Mazowieccy posłowie Parlamentarnego Koalicyjnego Klubu Lewicy

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?