SPIN

Sesja miejska: wynagrodzenia nauczycieli, opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Aneta Borkowska poniedziałek, 22 lutego 2021, 15:00 Aktualnie

W najbliższy czwartek (25 lutego) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego do minimum ograniczony został udział gości. Sesję będzie można śledzić podczas transmisji video, która prowadzona będzie online na stronie www.siedlce.p

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 r.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Siedlcach przy ulicy Sosnowej 5.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego Nr 71, położonego w Siedlcach przy ulicy Rynkowej 15.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15M.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni na grobach i cmentarzach wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce oraz przyznania dotacji na ten cel.
 11. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji.
 12. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?