SPIN

Sesja miejska: SPZOZ dla Ukrainy, sprawozdania spółek, blok przy Pułaskiego

Aneta Borkowska wtorek, 24 maja 2022, 10:04 Aktualnie

W najbliższy czwartek (26 maja) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie środków trwałych (na rzecz Miasta Berdyczów w Ukrainie).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie środków trwałych (na rzecz UNESCO).
7. Informacja nt. działalności „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku.
8. Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
9. Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
10. Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
11. Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
12. Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
13. Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) w Siedlcach.
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Siedlce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia, w sąsiedztwie drzewa, dębu szypułkowego – pomnika przyrody, zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 26/7 i 27/7 obręb 61 stanowiących pas drogi ulicy ks. Józefa Obrębskiego w Siedlcach oraz 54/1 obręb 76 stanowiącej pas drogowy ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.
19. Przyjęcie protokołu LI Sesji.
20. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?