SPIN

Ponad 120 inwestycji w powiecie siedleckim. Na co dostali pieniądze?

Aneta Borkowska wtorek, 26 lipca 2022, 08:46 Siedlce

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie siedleckim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 120 inwestycji.

Ponad 120 inwestycji w powiecie siedleckim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu są mazowieckie programy wsparcia – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL). – Nie tylko pozwalają realizować najpotrzebniejsze z punktu widzenia mieszkańców projekty, ale również skłaniają do wykazywania się inicjatywą, aktywnością i pomysłowością. Dzięki temu powstają przedsięwzięcia, na które samorządy lokalne nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie siedleckim dofinansowanie w wysokości łącznie 80 tys. zł otrzyma 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– wymiana ogrodzenia zewnętrznego ROD „Cicha Przystań” w Golicach – 10 tys. zł;
– budowa budynku gospodarczego o pow. 35 m kw. i wysokości 5 m w stanie surowym I etap w ROD „Ustronie” – 10 tys. zł;
– modernizacja sieci wodociagowej – etap III ROD „Kolejarz” w Siedlcach – 20 tys. zł;
– modernizacja Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego ROD ,,Zacisze – Podlasie” w Siedlcach – 20 tys. zł;
– modernizacja Domu Działkowca ROD ,,Złote Piaski” w Siedlcach – 20 tys. zł;
– projekt „Miasto Siedlce dla Czystego Powietrza” – 67,1 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie siedleckim dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 224,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Przesmyki – 14,6 tys. zł;
– zakup, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy Korczew – 39,4 tys. zł;
– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Skórzec – 4,9 tys. zł;
– wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji – 40 tys. zł;
– zakup systemu informującego o jakości powietrza w gminie Wiśniew – 40,4 tys. zł;
– projekt czyste powietrze w gminie Zbuczyn elementem czystego Mazowsza – 18 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego z powiatu siedleckiego wsparcie w wysokości 676 tys. zł trafi na realizację 8 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia drogowego na ulicy Brzeskiej (od ulicy Floriańskiej do granicy miasta) oraz na ul. Prusa (odcinek pomiędzy rondem imienia Bohdana Arcta, a rondem Jadwigi Barszczewskiej) w Siedlcach – 100 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skórzec w miejscowości Stara Dąbrówka i Gołąbek – 56,4 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siedlce – 100 tys. zł;
– wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Korczew i Nowy Bartków – 79,6 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Ziomaki i Niwiski – 100 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zbuczyn – 100 tys. zł;
– wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Hołubla na terenie gminy Paprotnia – 48,7 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suchożebry – 91,1 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie siedleckim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 46 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 460 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeliszew Duży – 10 tys. zł;
– remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczonek – 10 tys. zł;
– budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jagodne – 10 tys. zł;
– remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrówce – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie działki komunalnej w miejscowości Marysin – 10 tys. zł
– zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zemły i Pieńki – 10 tys. zł;
– zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżopole-Jałmużny – 10 tys. zł;
– zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżopole-Smolaki i Wesoła – 10 tys. zł;
– zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków – 10 tys. zł;
– zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Męczyn-Kolonia i Jeruzale – 10 tys. zł;
– zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Niwiskach – 10 tys. zł;
– oświetlenie uliczne na rondzie w miejscowości Paprotnia – 10 tys. zł;
– wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skwierczyn Lacki – 10 tys. zł;
– wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylany Kozy – 10 tys. zł;
– montaż ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Raczyny – 10 tys. zł;
– budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Żytnia – 10 tys. zł;
– remont chodnika w ciągu ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów – 10 tys. zł;
– zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Jagodnia – 10 tys. zł;
– zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ujrzanowie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Biel – 10 tys. zł;
– remont świetlicy w miejscowości Żabokliki – 10 tys. zł;
– wymiana nagrzewnicy wraz z instalacją doprowadzającą wodę w świetlicy w Pruszynku – 10 tys. zł;
– zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz – 10 tys. zł;
– zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków – Kolonia – 10 tys. zł;
– zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Golice – Kolonia – 10 tys. zł;
– budowa placu zabaw w miejscowości Grala-Dąbrowizna – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w miejscowości Dąbrówka-Ług – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w miejscowości Ozorów – 10 tys. zł;
– budowa chodnika w miejscowości Żelków II – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy II – 10 tys. zł;
– ścieżka przyrodniczo-edukacyjna położona w Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w miejscowości Mościbrody – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny – 10 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP w Łomnicy – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wesółka – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olędy – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zbuczyn Północny – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzów – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Izdebki-Błażeje – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbuczyn, ul. Spacerowa – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Izdebki-Kośmidry – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwasy – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiny – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzew – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobicze – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świercze – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Krzesk – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie siedleckim wsparcie w wysokości ponad 1,8 mln zł otrzyma 10 inwestycji.

– Dbanie o kondycję fizyczną jest ogromnie ważne, dlatego chcemy, aby wszyscy Mazowszanie mieli możliwość skorzystania z boisk, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, ale także lodowisk czy skateparków. I ten program to umożliwia. Do tej pory dzięki naszej pomocy powstało już ponad 500 obiektów – podkreśla członki zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc (klub KO).

Dofinansowane zostały:

– modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu – 108 tys. zł;
– modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale – 300 tys. zł;
– modernizacja hal sportowych w Mokobodach – 210,3 tys. zł;
– modernizacja hali sportowej w gminie Skórzec – 100 tys. zł;
– modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewulach – 300 tys. zł;
– budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach – 300 tys. zł;
– budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w Olszycu Szlacheckim – 250 tys. zł;
– budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Czarnoty – 36 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie – 118 tys. zł;
– remont boiska Orlik 2012 w miejscowości Wiśniew – 150 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 11 strażnic z powiatu siedleckiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 318,4 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Wólka Proszewska, gmina Mokobody – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Pruszynek, gmina Siedlce – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Przywory Duże, gmina Domanice – 29,9 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Wola Suchożebrska, gmina Suchożebry – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Czerniejew, gmina Skórzec – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Kotuń, gmina Kotuń – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Zbuczyn, gmina Zbuczyn – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Radomyśl, gmina Wiśniew – 27 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Borki, gmina Wodynie – 21,5 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Nowy Bartków, gmina Korczew – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Krynki, gmina Paprotnia – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 25 ochotniczych straży pożarnych z powiatu siedleckiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 591,3 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Drażniew – 9,4 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Tokary – 10,6 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Pieróg – 6,5 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Nowa Dąbrówka – 1,3 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Broszków – 9,2 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Żeliszew Duży – 2,8 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Mokobody – 11,2 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Osiny-Dolne – 8,7 tys. zł;
– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Hołubla – 100 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Kamianki Lackie – 6,2 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Kukawki – 6,2 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Łysów – 700 zł;
– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Błogoszcz – 100 tys. zł;
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowe Opole – 80 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Czerniejew – 10 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Dąbrówka-Ług – 8 tys. zł;
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Suchożebry – 80 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wiśniew – 5,5 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Radomyśl – 2,8 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Gostchorz – 2,5 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Śmiary – 3,5 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Stare Okniny – 2,7 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Łupiny – 2,7 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wodynie – 20 tys. zł;
– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Zbuczyn – 100 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie siedleckim dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzymała gmina Zbuczyn na realizację projektu pt. Środowisko senioralne wzmacniamy, pobudzamy i integrujemy.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 6,7 mln zł otrzymają 4 projekty z powiatu siedleckiego.

Dofinansowane zostały:

– przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od miejscowości Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698 – 1,1 mln zł;
– termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mokobody – 2,1 mln zł;
– wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach Korczew i Jabłonna Lacka – 1,9 mln zł;
– budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec – 1,5 mln zł;

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie siedleckim wsparcie w wysokości 505 tys. zł otrzymało 6 zabytków.

Dofinansowane zostały:

– roboty remontowe wewnątrz budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach – 100 tys. zł;
– remont dzwonnicy przykościelnej w Parafii Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach – 150 tys. zł;
– remont zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 6 w Siedlcach – 70 tys. zł;
– ambona i chrzcielnica, XVIIIw., klasycyzm, z wyposażenia kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Knychówku – 130 tys. zł;
– konserwacja-restauracja oraz projekt badawczy XVI-wiecznego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła Narodzenia NMP w Hołubli – 30 tys. zł;
– renowacja drzwi w zabytkowym budynku kościoła w Zbuczynie – 25 tys. zł.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.