SPIN

Sesja miejska: bezpieczeństwo sanitarne, dzierżawy i sprzedaż nieruchomości, obligacje

Aneta Borkowska piątek, 26 sierpnia 2022, 06:28 Aktualnie

W najbliższy wtorek (30 sierpnia) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Miasta Siedlce i powiatu siedleckiego w 2021r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta w 2021 r.
5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze Miasta Siedlce za rok 2021.
6. Informacja nt. realizacji Programów: „Senior 65+”i „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Siedlce na rok szkolny 2022/2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Poniatowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Siedlcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 18 położonego w Siedlcach przy ulicy Sosnowej 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskiej gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Siedlcach przy ulicy Sobieskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskich, położonych w Raczynach, gmina Przesmyki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania od wniesionego przez p. […] od stanowiska Prezydenta Miasta Siedlce wyrażonego w piśmie z dnia 31 maja 2022r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
17. Przyjęcie protokołów LIII i LIV Sesji.
18. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?