SPIN

Sesja miejska: dotacje, sprzedaż nieruchomości, Budżet Obywatelski, Mecenasi Sportu i Kultury

Aneta Borkowska niedziela, 24 września 2023, 10:07 Aktualnie

W najbliższy czwartek (28 września) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Monitoring zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji miasta Siedlce.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanej organizacyjnie VI Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanej organizacyjnie Technikum nr 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Janowskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 69 położonego w Siedlcach przy ulicy Rynkowej 15 oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej w Siedlcach przy ulicy Wiatracznej.
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2023 r.
12. Informacja nt. realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury, Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Mecenasa Siedleckiej Kultury i Mecenasa Siedleckiego Sportu za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu.
18. Przyjęcie protokołu LXXIII Sesji.
19. Zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. Fontanna dodano 10 miesięcy temu

    Rozumiem że pkt.4 to jakiś ponury żart?

  2. Siedlczanin dodano 10 miesięcy temu

    A gdzie punkt , o przyznaniu kolejnych 4 MLN PLN na wsparcie Naszej Wielkiej Pogoni, tak aby Nasz jedyny reprezentant ( seniorzy) miasta mógł kopać piłkę, A może uchwałę , aby wypłacić mu 10% tej kwoty aby dał sobie spokój z piłką to będzie na lepsze cele w mieście (np. parking przy PKP Siedlce Zachód), niż dotowanie tego upadłego klubu przez mieszkańców miasta.

    PS do redakcji.
    Czy mogli by państwo opisać sytuację że rocznikach. 2007, III, i II drużyna gra mniej niż 5% zawodników z Siedlec, czyli jakieś 10 chłopców, za 4 MLN PLN rocznie ??????

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?