SPIN

Ogrody Plastyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”

Aneta Borkowska piątek, 14 czerwca 2024, 14:12 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w poniedziałek 24 czerwca o godz. 11. i 14. do parku Aleksandria na Ogrody Plastyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”.

Ogrody Plastyczne „Let’s art!” to spotkanie osób, które chcą twórczo spędzić dzień i pod okiem instruktora, artysty plastyka, w przemiłej atmosferze, w gronie siedleckich seniorów spróbować swoich sił w artystycznej przestrzeni. Spotkanie będzie swoistym treningiem artystycznej uważności, ćwiczeniem umysłu i bycia tu i teraz, pokazującym, że każdy może być artystą, gdyż w każdym człowieku jest potrzeba tworzenia.

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z tematem twórczości od strony naukowej, zapoznają się z metodami na wzbudzanie swojej kreatywności i wezmą udział w serii ćwiczeń wymyślonych przez XX-wiecznych artystów, którzy tworzyli je i proponowali swoim studentom. To zadania pozwalające na rozszerzenie pola działania i odkrycie swojego nieznanego potencjału. Każdy z uczestników będzie miał możliwość spróbowania swoich malarskich umiejętności w wybranej przez siebie technice.

Zajęcia są bezpłatne. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały. Zapisy u koordynatora SUTW pod nr tel. 25 794 31 21 od 20 maja 2024 r.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.