SPIN

„Potyczki poetyckie”, czyli dawni i obecni autorzy „Witraża” prezentują…

Aneta Borkowska piątek, 21 czerwca 2024, 06:48 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w niedzielę, 30 czerwca o godz. 17. do parku Aleksandria na „Potyczki poetyckie”, czyli dawni i obecni autorzy „Witraża” prezentują…

Raz jeszcze, w pięknej scenerii Parku Aleksandria, usłyszymy niezwykłe wiersze autorstwa byłych członków Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” – Sylwii Włodarczyk, Emilii Cabaj, Krzysztofa Śledzia i Krzysztofa Kożuchowskiego oraz najnowszą twórczość „Witraża” – Barbary Maksymiuk, Wiktorii Sadowiak, Ewy Andrzejewskiej i Krzysztofa Tomaszewskiego. Oprawę muzyczną zapewni Agnieszka Skup.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.