SPIN

Teatralne Formy w Aleksandrii

Aneta Borkowska piątek, 28 czerwca 2024, 13:41 Kultura

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza w sobotę, 29 czerwca o godz. 15:00 do parku miejskiego Aleksandria na koncert, podczas którego adepci Teatru Dziecięcego zaprezentują piosenki z ostatnich spektakli Dramma-Mia oraz swoje ulubione utwory muzyczne.

Dzień później, w niedzielę, 30 czerwca również w parku wszystkie dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach teatralnych z użyciem kostiumów, form i lalek teatralnych, które poprowadzi Ula Gotowicka. Początek wydarzenia o godz. 15:00. Wstęp wolny.

Projekt pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #UEdlaNAS

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.