6,5 mln zł. dla siedleckiego szpitala miejskiego

Dziś Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję w sprawie rewitalizacji miast. W subregionie ostrołęcko-siedleckim wsparcie otrzymały 3 projekty. Jednym z nich jest projekt siedleckiego SP ZOZ. Wartość wszystkich trzech wynosi ponad 17,7 mln zł. z czego dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 11,5 mln zł. [...]

26 lutego 2010 Aktualnie