Erasmus+ w „Piątce”

Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach bierze udział w międzynarodowym projekcie współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ pod tytułem "Future Unique to Us, Robotics and E-learning". [...]

7 grudnia 2018 Społeczeństwo