Po Francuzach ZPP – Auto przejął podsiedlecki Bozamet

BOZAMET z podsiedleckiego Ujrzanowa przejął dawne ZPP – AUTO w Siedlcach. Umowę przedwstępną podpisano 5 listopada. Nowy właściciel przejął wszystkich 130 pracowników. [...]

28 listopada 2014 Siedlce