SPIN

Szpital Wojewódzki zatrudni absolwentów Collegium Mazovia

Aneta Borkowska piątek, 5 lutego 2016, 19:52 Siedlce

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa podpisała kolejną umowę o współpracy z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach.

– Uczelnia współpracuje ze szpitalem od 2009 roku. W ramach współpracy placówka udostępniła uczelni pomieszczenia wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia zajęć praktycznych. W oparciu o bazę szpitala studenci realizują także praktyki zawodowe – mówi Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazovia. – W ciągu siedmiu lat Wydział Nauk o Zdrowiu wykształcił 867 absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Ukończyli oni studia I stopnia. Uczelnię ukończyło także 60 absolwentów studiów II stopnia – dodaje.

W ramach podpisanej umowy Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach zobowiązał się m.in. po zakończeniu każdego roku akademickiego, zatrudnić, co najmniej pięciu absolwentów kierunku pielęgniarstwo, a Collegium Mazovia ma przedstawić listy absolwentów kierunku pielęgniarstwo wraz z wykazem ostatecznego wyniku studiów.

– W miarę możliwości i potrzeb szpitala liczba zatrudnionych absolwentów Collegium Mazovia będzie większa – mówi Marcin Kulicki, prezes szpitala.

Uczelnia oraz szpital podjęły starania o środki na kształcenie podyplomowe pielęgniarek oraz położnych w ramach konkursu pn. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

W ramach tego Projektu będą realizowane niżej wymienione kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne:
– kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,
– kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
– kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
– kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
– kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
– kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego,
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.