SPIN

NoveKino Siedlce

ul. Wiszniewskiego 4,
08-110 Siedlce

tel. 25 640 77 66 REZERWACJA BILETÓW (KASA)
tel. 25 640 77 60 KIEROWNIK ZMIANY (REZERWACJA GRUPOWA)
fax. 25 632 35 39

strona: www.novekino.pl

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W NOVEKINO SIEDLCE:

1.W salach kinowych udostępniamy 50% wolnych miejsc, rzędy należy zajmować naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami. Obowiązek nie dotyczy:

  • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 r. życia.
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Widza, który jest opiekunem osoby z orzeczeniem o niepełnosprawnosci.

2. Zapewniamy dostępność środków do dezynfekcji rąk. Dozowniki na płyn znajdują się przed głównym wejściem oraz w toaletach.

3. W toaletach udostępnione są ręczniki papierowe (zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, suszarki do rąk są wyłączone).

4. Na terenie kina znajdują się wyznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

5. Toalety są sprzątane i dezynfekowane z częstotliwością min. co godzinę.

6. Zarówno w strefie sprzedaży biletów jak i w strefie gastronomicznej zwiększona jest częstotliwość odkażania infrastruktury, a także urządzeń systemów płatności.

7. Pracownicy są wyposażeni w maseczki/ przyłbice i rękawice ochronne.

8. Stanowiska sprzedaży: baru oraz kas biletowych są izolowane przegrodami ze szkła bezpiecznego, zapewniając bezpieczeństwo zarówno naszych Widzów jak i Pracowników.