SPIN

Bezpieczeństwo pracy – warsztaty w Collegium Mazovia

Aneta Borkowska poniedziałek, 17 października 2016, 21:00 Społeczeństwo

collegium

21 października w murach Collegium Mazovia odbędą się otwarte warsztaty pt. „Nauka na rzecz bezpieczeństwa w pracy” w ramach XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Spotkanie to będzie także praktyczną kontynuacją dwudniowej konferencji naukowej zatytułowanej „Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia”, którą uczelnia organizuje w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Środowiskowej w Sosnowcu oraz Instytutem Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w sali A3- 013. Wstęp na warsztaty jest wolny.

Program:

godz. 9:45-10. – rejestracja uczestników warsztatów,
godz. 10-10:10 – rozpoczęcie i przywitanie uczestników seminarium – dr Bożena Piechowicz, rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej,
godz. 10:10-10:25 – „Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników” – dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski, członek Rady Programowej Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, biegły sądowy z zakresu BHP,
godz. 10:25-10:40 – „Kultura bezpieczeństwa pracy” – dr n. hum. Krystyna Wojciechowska, Politechnika Lubelska; Wydział Zarządzania; Katedra Ergonomii,
godz. 10:40-10:55 – „Istota zarządzania bezpieczeństwa pracy” – dr n. tech. Marcin Krause, Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,
godz. 10:55-11:10 – „Rola i zadani służby bhp w zakładzie pracy” – mgr Adam Borusiewicz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB,
godz. 11:10-11:25 – „Ocena ryzyka zawodowego jako praktyczne narzędzie prewencji wypadkowej” – dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski, członek Rady Programowej Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, biegły sądowy z zakresu BHP,
godz. 11:25-11:40 – przerwa kawowa,
godz. 11:40-12:10 – „Rola i znaczenie postępowania powypadkowego w prewencji wypadkowej” -mgr Maria Sosnowska-Mach, wykładowca Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB, biegły sądowy z zakresu BHP,
godz. 12:10-12:50 – „Wybrane negatywne skutki stresu w pracy” – dr n. społ. Katarzyna Orlak, prezes Stowarzyszenia Zdrowa Praca, biegły sądowy z zakresu psychologii i psychologii zdrowia,
godz. 12:50-13. – przerwa kawowa,
godz. 13-14:50  – „Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty,
godz. 15. – zakończenie warsztatów – dr Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.