SPIN

Konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje”

Aneta Borkowska czwartek, 11 marca 2021, 08:01 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Wielkanocne tradycje”. Prace można dostarczać do 12 marca.

CEL KONKURSU
• Kultywowanie folkloru, zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
• Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia symboli świątecznych.
• Zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową.
• Prezentacja twórczości dzieci i młodziezy.

TEMATYKA
Temat: TRADYCJE WIELKANOCNE
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pisanki, baranka lub ilustracji (kolaż, wycinanka) z uwzględnieniem tradycji Wielkanocnych.

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z siedleckich placówek oświatowych, wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych
• przedszkola, klasy „O”
• szkoły podstawowe klasy I – III,
• szkoły podstawowe klasy IV – VIII,
• szkoły średnie.

Elektroniczna karta zgłoszenia dostępna TUTAJ / Szczegółowy regulamin dostępny TUTAJ

reklama MOK

Możliwość komentowania jest wyłączona.