SPIN

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej ONLINE

Aneta Borkowska czwartek, 11 marca 2021, 07:39 Aktualnie, Kultura

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież z Siedlec do udziału w Jubileuszowym XXV Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2021.

Udział w Festiwalu daje możliwość młodym, zdolnym siedlczanom prezentacji swojego dorobku artystycznego, popularyzacji swojej twórczości oraz wymiany doświadczeń i pomysłów w dziedzinie plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami XXV Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej Siedlce 2021 odbędzie się w formie online!!!

Nagrania z występami w kategoriach PIOSENKA, TANIEC, TEATR należy wysłać przy użyciu platformy WETRANSFER na adres festiwal.siedlce@gmail.com. Zasady zgłoszeń do kategorii PLASTYKA i TWÓRCZOŚĆ LITERACKA pozostają takie same.

Nowe terminy zgłoszeń:

  • plastyka, twórczość literacka – 5 maja
  • piosenka, taniec, teatr – 25 maja

Warunkiem udziału w Festiwalu jest wypełnienie i przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia. Szczegółowy regulamin i elektroniczne karty zgłoszeń dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

Szczegółowe informacje o Festiwalu: Iwona Jastrzębska, tel. 25 794 31 25

reklama MOK

Możliwość komentowania jest wyłączona.