SPIN

Konkurs fotograficzny „Zabytkowa architektura Siedlec”

Aneta Borkowska sobota, 10 września 2022, 08:34 Aktualnie, Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Zabytkowa architektura Siedlec”. Jego celem jest upowszechnianie fotografii oraz ukazanie piękna zabytków Siedlec.

Regulamin:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tytułem konkursu.
3. Każdy autor może nadesłać do 5 prac.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z pracami fotograficznymi oraz własnoręcznie podpisanymi załącznikami: zgodą na przetwarzanie danych osobowych i umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych (załączniki nr 1 i 2 do regulaminu).
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
6. Terminarz:
• prace należy nadsyłać do 15 września 2022 r.
• ogłoszenie wyników do 10 października 2022 r.
7. Adres Biura Organizacyjnego: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel. 025 794 31 08
8. Szczegółowy regulamin, elektroniczna karta zgłoszenia oraz niezbędne załączniki dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce „Konkurs fotograficzny”

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.