SPIN

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Aneta Borkowska poniedziałek, 4 września 2023, 05:32 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” zapraszają 12 września (wtorek) o godz. 9:30 do parku Aleksandria do udziału w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”.

W tym roku czytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Gościem specjalnym będzie aktorka teatralna i filmowa Olga Bończyk. Wspólnie z nią dzieło Orzeszkowej przeczytają nauczyciele i uczniowie siedleckich placówek oświatowych, członkowie SGL „Witraż” i zaproszeni goście. Imprezie towarzyszyła będzie piosenka poetycka i muzyka instrumentalna.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.