SPIN

Spotkanie z poezją „Za zielonymi drzwiami”

Aneta Borkowska niedziela, 10 września 2023, 14:33 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 19 września (wtorek) o godz. 11. do parku Aleksandria na spotkanie z poezją Jana Twardowskiego pod hasłem „Za zielonymi drzwiami” w interpretacji aktorki filmowej i teatralnej – Teresy Lipowskiej.

Nie zabraknie również pięknych piosenek i muzyki instrumentalnej w wykonaniu członków Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.