SPIN

Ogrody Poetyckie pt. „Cisza jest… głosów zbieraniem”

Aneta Borkowska czwartek, 23 maja 2024, 07:04 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury oraz Siedleckie Stowarzyszenie Literackie „Witraż” zapraszają 28 maja (wtorek) o godz. 11. do parku Aleksandria na Ogrody Poetyckie pt. „Cisza jest… głosów zbieraniem”.

Spotkanie będzie z udziałem aktorki Marii Pakulnis, która zaprezentuje ulubione wiersze zaczerpnięte z klasyki polskiej poezji. Aktorka porozmawia z siedlecką młodzieżą o poezji oraz sztuce interpretacji tekstów literackich. Podczas imprezy zaprezentowana zostanie także twórczość poetycka uczniów siedleckich szkół. Oprawę muzyczną zapewnią wokaliści: Anna Michalak i Jakub Soszyński.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Siedlce.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

reklama / zdjęcie do plakatu: Szymon Szcześniak

Możliwość komentowania jest wyłączona.