SPIN

VI Siedlecki Slam Poetycki

Aneta Borkowska niedziela, 26 maja 2024, 18:19 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” zapraszają 6 czerwca (czwartek) o godz. 16. do parku Aleksandria na VI Siedlecki Slam Poetycki.

Tradycyjnie prezentacje oceni Jury wyłonione przez organizatorów. Ocena dokonywana będzie jawnie – poprzez tabliczki z punktacją. Suma punktów uzyskanych przez uczestnika Slamu zadecyduje o laurach w tegorocznej imprezie. Chętni do udziału w Slamie mogą się zgłaszać w dniu imprezy od godz. 15:30. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Regulamin dostępny TUTAJ

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.