Współpraca ZSP nr 5 i UPH

1 lutego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W. Sikorskiego i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny podpisały porozumienie o współpracy partnerskiej. [...]

2 marca 2021 Społeczeństwo