SPIN

Konkurs malarski El Greco

Aneta Borkowska poniedziałek, 15 września 2014, 18:04 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie malarskim El Greco przeznaczonym dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace mają być interpretacją twórczości i życia El Greco.  

W konkursie mogą brać udział prace, które dotychczas nie były nagradzane w żadnych innych konkursach i wykonane w jednej z trzech technik: farby olejne, farby temperowe, farby akrylowe (na dowolnym rodzaju podobrazia). Do konkursu można zgłosić do 3 prac, których dłuższy bok nie może przekraczać 70 cm, krótszy bok nie mniej niż 30 cm.

I Etap odbędzie się na podstawie prezentacji prac na ogólnie dostępnych nośnikach elektronicznych (jpg, pdf, tif) wraz z fotografiami lub wydrukami w formacie 13×18 cm, przesłanych na adres MOK pocztą z wypełnioną elektronicznie Kartą Zgłoszenia oraz dowodem wpłaty 20 zł jako udział w kosztach organizacyjnych konkursu. Prace należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada.

Prace zakwalifikowane do II etapu, autorzy dostarczają na własny koszt do MOK Siedlce, ul. Pułaskiego 7, do dnia 12 grudnia. Jury dokona oceny prac i przyzna nagrody o łącznej wartości 4500 zł. O nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie do 22 grudnia.

Każdy uczestnik wystawy otrzyma zaproszenie na wernisaż oraz katalog pokonkursowy. Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem nagród laureatom odbędzie się dnia 7 lutego 2015 r.

źródło: MOK (reklama)

Możliwość komentowania jest wyłączona.