SPIN

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej po raz XX

Aneta Borkowska poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 22:39 Kultura

festiwal tworcyosci caly

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach szczególną uwagę poświęca działaniom przedszkoli i szkół w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego. Swoistym podsumowaniem tych aktywności jest organizowany cykliczne od 1996 r.

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, który ma na celu prezentację dorobku artystycznego w różnych dziedzinach sztuki, popularyzację twórczości, jej walorów artystycznych i wychowawczych, wymianę doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie.

Corocznym przesłuchaniom towarzyszy niezmiennie wysoki poziom prezentacji oraz mnogość prezentacji, co najlepiej świadczy o tym, że miejskie placówki oświatowe są bardzo aktywne w sferze wychowania artystycznego a Festiwal pomimo mijających lat nie traci na atrakcyjności.

Miejski Ośrodek kultury w Siedlcach poprzez organizację Festiwalu daje możliwość młodym artystom wymiany doświadczeń i pomysłów oraz popularyzację twórczości młodego pokolenia z naszego miasta.

Przesłuchania odbędą się w dniach:

29-30.04.2015 w kategorii teatr,
12.05.2015 w kategorii taniec,
13.05.2015 w kategorii piosenka,

Przesłuchania konkursowe w kategorii teatr będą także Eliminacjami Miasta i Powiatu Siedleckiego do XX Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA.

Koncert Laureatów wraz z wręczeniem statuetek odbędzie się 14 czerwca w Amfiteatrze. Regulamin, karty zgłoszeń oraz inne dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach: www.mok.siedlce.pl

źródło: MOK (reklama)

Możliwość komentowania jest wyłączona.