SPIN

Otwarcie wystawy „W przestrzeni” Malarstwo – Robert Szymani

Aneta Borkowska piątek, 3 czerwca 2016, 07:06 Kultura, Zapowiedzi kulturalne

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza 8 czerwca o godz. 18:00 na otwarcie wystawy „W przestrzeni” Malarstwo – Robert Szymani. Mottem przewodnim niniejszej wystawy jest kontynuacja wybranych aspektów cyklu malarskiego z rozprawy doktorskiej pt.: „Światło jako jeden ze środków ekspresji w moich pejzażach”.

Robert Szymani
Urodzony w 1962 r. w Siedlcach. W 1986 r. ukończył stacjonarne studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi w WSRP w Siedlcach. Swoje zdolności plastyczne w czasie studiów rozwijał w pracowni artysty rzeźbiarza Mariana Gardzińskiego oraz doskonalił pod kierunkiem artysty grafika Antoniego Wróblewskiego. Od 1983 r. uczestniczy w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki i rysunku oraz prezentuje własne prace na wystawach indywidualnych. Od 2001 roku asystent w Zakładzie Plastyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 2012 roku adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej (obecnie Katedrze Sztuki) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Obecnie, od 2016 roku prowadzi zajęcia z malarstwa ze studentami Kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kierunku istniejącym na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach. Prace plastyczne Roberta Szymaniego znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.