SPIN

Wernisaż malarstwa Antoniego Wróblewskiego

Aneta Borkowska wtorek, 19 lipca 2016, 08:59 Kultura, Zapowiedzi kulturalne

wroblewski caly

W czwartek (21 lipca) o godz. 16:00 w Galerii Teatralnej CKiS odbędzie się wernisaż malarstwa Antoniego Wróblewskiego „Monstrancje Polne i Krzyże Pamiętne – Ziemią z Różnych Stron Świata malowane”.

Wydarzenie wpisze się w obchody Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Siedleckiej.

Antoni Wróblewski urodził się w ubiegłym tysiącleciu. Jego dzieciństwo przeminęło w Platerowie, a edukację techniczną stopnia średniego pobierał w Siedlcach. Natomiast wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Malarstwa i rysunku uczyli go profesorowie – Eugeniusz Markowski i Stanisław Poznański, a grafiki artystycznej uczył się w pracowni profesor Haliny Chrostowskiej. Po studiach pracował w macierzystej uczelni. Wrócił do Siedlec, gdzie dotychczas mieszka. Tutaj został uhonorowany Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury i Odznaką za Zasługi dla Województwa Siedleckiego. W Siedlcach otrzymał Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza, Nagrodę Złotego Jacka i Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce – Wawrzyn Siedlecki. Antoni Wróblewski odznaczony jest Brązowym Krzyżem Zasługi. Wystawiał w Grecji, Macedonii, Bułgarii, Kanadzie, w NRD, w RFN i w Niemczech zjednoczonych, w ZSRR i w USA, na Ukrainie, Białorusi i w Słowacji. Rysunek, grafika, malarstwo olejne i akwarelowe, to jego ulubione techniki wypowiedzi artystycznej. Od lat uprawia też malarstwo strukturalne – to, co widzi, próbuje oddać tym, na czym stoi – czyli Ziemię maluje ziemią. Monstrancje Polne i Krzyże Pamiętne – Ziemią z Różnych Stron Świata malowane – to cykle tematyczne, z pasją i oddaniem realizowane – a mottem artystycznym są słowa C.K. Norwida zawarte w poemacie „Pielgrzym”.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.