SPIN

Członkowie siedleckiego Prawa i Sprawiedliwości informują

redakcja niedziela, 9 kwietnia 2017, 16:13 Siedlce

Pomoc dla 8 tysięcy siedleckich dzieci

Minął rok od wprowadzenia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Programu 500+, najlepszego programu socjalnego w historii III RP. Nawet opozycja wnioskuje teraz o jego rozszerzenie. Wielce to przewrotne słowa, bowiem przez 8 lat koalicja PO-PSL nie zrobiła niczego aby poprawić sytuację polskich rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych i najuboższych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie dąży do zmiany sytuacji, kiedy to przez ostatnie ćwierćwiecze wąskie elity bogaciły się kosztem całego społeczeństwa. Programy 500+, Mieszkanie+, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej skierowane zostały właśnie do tych grup społecznych, które były konsekwentnie pomijane i traktowane po macoszemu przez kolejne liberalne rządy.

 

Siedlczanie już od roku dostrzegają pozytywy działania Programu 500+. Pomoc w postaci świadczenia wychowawczego trafiła do 5640 rodzin. Beneficjentami Programu zostało ponad 8 tys. dzieci, a w trzech tysiącach przypadków świadczenia wypłacono także na pierwsze dziecko. W ciągu ostatniego roku nasze rodziny otrzymały 48 mln zł. Te liczby nie kłamią. Przełożyło się to już dzisiaj na jakość życia rodzin wielodzietnych, które po raz pierwszy mogły zafundować swoim dzieciom godny wypoczynek wakacyjny, dodatkowe zajęcia edukacyjne czy rozwijanie talentów. Wielu rodzinom pozwoliło to również na wyjście z długów i godne życie, bez konieczności wyciągania ręki po zapomogi. Realizacja Programu 500+ znalazła odzwierciedlenie na rynku lokalnym. Dzięki wypłatom świadczenia wychowawczego wzrosły obroty w sklepach, rozwinęła się cała sfera usług edukacyjnych.

Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprawiła się znacząco jakość życia mieszkańców. Sfera ubóstwa zmniejszyła się o 6 procent, a potrzeba udzielenia pomocy w ramach ochrony macierzyństwa spadła o 12 procent. Pomimo tych optymistycznych wskaźników, miasto nadal przeznacza ponad 20 procent swojego budżetu na pomoc społeczną. W poprzednim roku przyznano 4,5 tys. zasiłków stałych oraz ponad 7 tys. okresowych na łączną kwotę 4,5 mln zł. Prawie 3,9 mln zł przeznaczono na pomoc dla bezdomnych, opiekę nad chorymi, posiłki dla najuboższych oraz dla dzieci w szkole i przedszkolu.
Miejski samorząd od lat wspiera skutecznie duże rodziny. Siedlce były prekursorem Programu Duża Rodzina 3+, a Siedlecki Program Budownictwa Komunalnego zyskał uznanie w całym kraju i był wzorem dla wielu polskich miast. Dzięki jego realizacji wybudowano 371 nowych mieszkań dla 1 100 osób.

 

Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że dzięki polityce prorodzinnej rządu i determinacji w jej wdrażaniu władz samorządowych Siedlce są jednym z niewielu miast, w których liczba mieszkańców rośnie. Przyczynił się do tego poniesiony w ostatnich latach wielki wysiłek w przebudowę infrastruktury miejskiej. Miliard zainwestowanych środków sprawił, że Siedlce są atrakcyjne dla inwestorów. Przybywa nowych miejsc pracy, spada bezrobocie, powstają kolejne osiedla mieszkaniowe i ciągi komunikacyjne. Nowa baza edukacyjna, kulturalna, sportowa i rekreacyjna to dowód na to, że Siedlce doskonale wykorzystały czas i możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, Wzrósł potencjał miasta, które systematycznie przyciąga nowych mieszkańców.

Materiał reklamowy/Krzysztof Tchórzewski

Możliwość komentowania jest wyłączona.