SPIN

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Aneta Borkowska środa, 10 kwietnia 2019, 07:16 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

Udział w Festiwalu daje młodym, zdolnym siedlczanom możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego, popularyzacji swojej twórczości oraz wymiany doświadczeń i pomysłów w dziedzinie plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru.

Przesłuchania odbędą się wg harmonogramu:

  • w kategorii TEATR – 25-26 kwietnia (zgłoszenia do 12 kwietnia),
  • w kategorii TANIEC – 16 maja (zgłoszenia do 24 kwietnia),
  • w kategorii PIOSENKA – 17 maja (zgłoszenia do 24 kwietnia),
  • w kategorii PLASTYKA – zgłoszenia do 24 kwietnia,
  • w kategorii TWÓRCZOŚĆ LITERACKA – zgłoszenia do 24 kwietnia,

Przesłuchania w kategorii TEATR są jednocześnie eliminacjami do XXIV Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maska.

7 czerwca o godz. 17. (skwer przy Fontannie) – wręczenie statuetek oraz prezentacja Laureatów w kategoriach twórczość literacka, plastyka i piosenka. 9 czerwca o godz. 15. i 17. (sala widowiskowa „Podlasie”) – wręczenie statuetek oraz prezentacja Laureatów w kategoriach teatr i taniec.

Szczegółowy regulamin, elektroniczne karty zgłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje dot. Festiwalu dostępne są na stronie mok.siedlce.pl w zakładce Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

reklama MOK

Możliwość komentowania jest wyłączona.