SPIN

POLICJA: Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Aneta Borkowska czwartek, 2 września 2010, 13:38 Aktualnie, Wydarzenia

Na całym Mazowszu w związku z nowym rokiem szkolnym rozpoczęła się akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci przeprowadzać będą wzmożone działania prewencyjne w dniach 1 – 10 września.

Głównym celem tej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz monitorowanie ruchu drogowego w rejonach wszystkich placówek oświatowych.

Do głównych zadań policjantów należy:
– lustracja dróg (ulic) przyszkolnych,
– dyscyplinowanie uczestników ruchu drogowego poprzez kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad BRD w rejonach przyszkolnych,
– edukacja dzieci i młodzieży z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących w szczególności ruchu pieszych oraz przedstawienie zagrożeń wynikających z ich nieprzestrzegania,
– edukacja dzieci i młodzieży pod kątem występowania innych zagrożeń oraz sposobu ich unikania,
– prowadzenie kampanii medialnej propagującej zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, w szczególności zasad bezpiecznego korzystania z dróg przez dzieci.

Najczęściej ujawniane usterki w rejonach przyszkolnych, które okazywały się podczas wcześniejszych kontroli to:
– braki w oznakowaniu, a w szczególności brak znaku informacyjnego  D-6 „przejście dla pieszych” i znaku ostrzegawczego A-17 „dzieci”,  brak tablicy T-27, tzw. „Agatki”,
– oznakowanie przesłonięte przez krzaki i gałęzie,
– słabo widoczne oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?