SPIN

KONKURS: Wygraj indeks Collegium Mazovia (NASZ PATRONAT)

Aneta Borkowska poniedziałek, 6 grudnia 2010, 09:11 Aktualnie, Wydarzenia

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w IX Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się w systemie dziennym. Tematyka ekonomicznej olimpiady bazuje na programie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomii, zarządzania, polskiego rynku finansowego, problematyki europejskiej. Rokrocznie konkurs to cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów szkół średnich z województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Do tej pory uczestnikami Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej było już około 4500 młodych ludzi.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap (7 grudnia – wtorek) to eliminacje szkolne w formie testu jednokrotnego wyboru i zadań z treścią. Każda komisja szkolna powinna, nie więcej niż 10 najlepszych prac przekazać do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie 6 dni od dnia I etapu konkursu. Decyduje data dotarcia prac. Informacja o wynikach kwalifikacji do II etapu będzie opublikowana na stronie internetowej Collegium Mazovia (20-21 grudnia).

II etap (11-13 stycznia, wtorek – czwartek) do którego przejdzie 100 prac to eliminacje na uczelni w formie testu wielokrotnego wyboru i zadań z treścią. Informacja o wynikach kwalifikacji do etapu finałowego będzie także opublikowana na stronie internetowej Collegium Mazovia (26 stycznia). Treść zadania finałowego zostanie wysłana 7 dni przed terminem etapu finałowego.

III etap (7-11 marca, poniedziałek-piątek) – finał do którego przechodzi 10 prac – zostanie zorganizowany w siedzibie Collegium Mazovia. Dziesięciu najlepszych uczestników II etapu zaprezentuje wcześniej przygotowane zadanie finałowe przed kapitułą konkursu. Po obradach kapituły nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród.

Nagrody:
I miejsce – zwolnienie z opłaty wpisowej i czesnego na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej przez cały okres studiowania,
II miejsce –  zwolnienie z opłat na I roku (dwa semestry), III miejsce – zwolnienie z opłaty z 1 semestru.

źródło: Collegium Mazovia

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?