SPIN

W ZPP AUTO jest już syndyk

Aneta Borkowska czwartek, 28 lipca 2011, 14:02 Aktualnie, Wydarzenia

Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego w Siedlcach postanowieniem z dnia 1 lipca ogłosił upadłość firmy ZPP AUTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcach obejmującą likwidację majątku. Jego wyceną zajmuje się syndyk Joanna Pelak z Lublina.

Wierzyciele zakładu mają dwa miesiące na zgłoszenie do sędziego komisarza (SSR Mariusza Ptaszyńskiego) swoich wierzytelności. Tyle samo czasu mają osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego zakładu. W przeciwnym razie utracą one prawo do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Jak dowiedziałyśmy się Pelak do najbliższego poniedziałku przebywa na urlopie. Dzisiaj w siedleckim zakładzie jej funkcję sprawuje Grzegorz Kutnik.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?