SPIN

25.VIII. sesja gminna. Budżet, zaciagnięcie kredytu, wezwania do usunięcia naruszenia interesu

Beata Głozak poniedziałek, 22 sierpnia 2011, 12:34 Aktualnie, Wydarzenia

W dniu 25 sierpnia 2011 roku o godz.13. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlce przy ul. Asłanowicza 10 w Siedlcach odbędzie się X Sesji Rady Gminy Siedlce. Radni zdecydują m.in. o zaciągnięciu długoterminowego kredytu i podejmą kilka uchwał w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 

Przedstawiamy porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji;
2.Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy;
3.Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady i pracy w okresie międzysesyjnym;
4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015 oraz zasięgnięcia o nich informacji od komendanta wojewódzkiego Policji;
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok;
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 3.000.000 zł;
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Nowe Iganie;
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w miejscowości Grabianów;
9.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Chodów;
10.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości;
11.Podjęcie uchwały w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXXIV/325/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia (Pani Elżbiety Bocheńskiej);
12.Podjęcie uchwały w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXXIV/325/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia (Pana Witolda Wrony i Pani Małgorzaty Filipczuk);
13.Podjęcie uchwały w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXXIV/325/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia (Pana Bogdana Wrony i Pana Sławomira Wrony);
14.Podjęcie uchwały w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXXIV/325/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia (Państwa Teresy i Jarosława Saczewskich);
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXXVI/337/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn Pieńki (Państwa Ewy i Macieja Paczuskich);
16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXXVI/337/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn Pieńki (Pani Marii Ceranka);
17.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich Sesjach,
18.Interpelacje i zapytania Radnych,
19.Wolne wnioski, informacje,
20.Zamknięcie obrad.

źródło: UG Siedlce

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?