SPIN

24.II. sesja miejska: sprzedaże, pozyskiwanie środków, kredyt, płatne parkowanie

Beata Głozak środa, 22 lutego 2012, 12:57 Aktualnie, Wydarzenia

Przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji miejskiej:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie protokołu XVI Sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Siedlce.
6. Przyjęcie informacji na temat pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych w roku 2011.
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane na obszarze miasta Siedlce oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne z Miastem Siedlce w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siedlce w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/344/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru pozbawienia lasu charakteru ochronnego z części obszaru lasów, położonych w granicach miasta Siedlce (nieruchomość nr 4/3, obręb 127).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru pozbawienia lasu charakteru ochronnego z części obszaru lasów, położonych w granicach miasta Siedlce (nieruchomości nr 39/16, 39/26, 38/24, 37/12, 36/2, 35/3, 32/30, 32/29, 31/5, obręb 102).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru pozbawienia lasu charakteru ochronnego z części obszaru lasów, położonych w granicach miasta Siedlce (nieruchomość nr 4/2, obręb 127).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Monte Cassino, Mazurskiej i Kaszubskiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Kazimierzowskiej.
18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008r. Nr XXXIII/435/2008 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub  na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, dzierżawy lub najmu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r., Nr 210, poz. 8310)  za 2011 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej róg Wiszniewskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we wsi Ujrzanów, gm. Siedlce.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku części nieruchomości powiatowej, na której zlokalizowane są garaże.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Jagodowej w Siedlcach na odcinku przebiegającym działką nr 29/37 obręb 127 kategorii drogi gminnej.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki do kwoty 486.205 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację Miejskiego Przedszkola Nr 14.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania transportu miejskiego oraz budowę  sieci szerokopasmowej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok.
29. Informacja z konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie projektowanego wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Siedlcach.
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
31. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Siedlce

3 komentarze

 1. siedlczanin dodano 9 lat temu

  O co chodzi z tymi zmianami w MPK. Jakies nowe ceny, nowe bilety. Napiszcie coś bo nic nie wiem

 2. siedlczanin? dodano 9 lat temu

  to co nie wiesz o tym nic przeciez przed miesiącem juz bylo wiadomo,że jest cos kombinowane z biletami ,ale jeden dobrze poiformowany dowcipnis nawet sie ze mna posprzeczał,że robie wode z mózgu forumowiczom,bo zadnej podwyzki nie bedzie i co kto mial racje czy ten cwaniakco sie ze mna sprzeczał ??????????widze dopirow sprowdzenie na ralias dnia codziennego potrafia obudzić co nie ktorych.

 3. Andrzej dodano 9 lat temu

  MOŻE znajdzie się ktoś,kto zajmie się akcją SPOŁECZNĄ zmierzającą do przeprowadzenia referendum dotyczącym płatnego parkowania !!!
  -my obywatele miasta mamy takie prawo, bez względu na to co dumają nasi rajcowie
  -pokażmy naszą siłę !!!
  JEST KTOŚ, KTO TO POPIERA ???

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?