SPIN

Kilka pytań do Jarosława Głowackiego ws. odwołania Jacka Paluszkiewicza

Beata Głozak środa, 16 października 2013, 22:10 Siedlce

W niedzielę 6 października Rada Nadzorcza ZUO Siedlce odwołała ze stanowiska dotychczasowego prezesa Jacka Paluszkiewicza. Na jego miejsce wybrano związanego do tej pory raczej z wodociągami Andrzeja Grundlanda. W poniedziałek, 7 października w tej sprawie zwołano konferencję prasową. Po 1,5 tygodnia od tego czasu publikujemy rozmowę jaką przeprowadziłyśmy z zastępcą prezydenta Siedlec Jarosławem Głowackim w miniony czwartek.

SPIN: Prezydent powiedział podczas konferencji, że prezes prowadził przez kilka lat badania. Czy to były te same badania? Jeżeli tak to dlaczego dopiero teraz wzbudziły one podejrzenia rady nadzorczej?
Jarosław Głowacki, zastępca prezydenta Siedlec: Rada nadzorcza teraz zainteresowała się sprawą, bo wpłynęła faktura za badanie zbóż, które prowadziła jednostka zewnętrzna. W toku prac rady nadzorczej okazało się, że to jest kolejna taka faktura. Jedna jest za rok 2012, a druga za 2013. Obie na podobną kwotę około 4 tysięcy złotych. Wiemy, że prezes dostał zgodę na wykorzystywanie gruntów na terenie ZUO na prowadzenie takich badań. Zgoda polegała na tym, że pan prezes mógł korzystać z terenu, czyli mógł siać i te zboża wykorzystywać do badań. Skądinąd wiadomo, że on prowadzi badania naukowe, bo jest doktorantem na UPH i to jest chwalebne i dostał zgodę ZUO na prowadzenie takich badań. I to jest odrębna sprawa. Druga jest taka, że pojawiły się dwie faktury na badanie jakości zbóż i to wywołało zdziwienie członków rady nadzorczej. Jak były przeglądane sprawozdania nie było… Co jest przedmiotem działalności ZUO? On przetwarza śmieci, produkuje kompost i spółka musi badać jakość tego kompostu, ale pojawiają się pytania i rada jeszcze tego nie ustaliła: kiedy pojawił się ten program? w jakim celu on został zatwierdzony? czy zarząd miał takie kompetencje? Te pytania czekają na odpowiedź. Pojawiają się wątpliwości, bo badanie kompostu – ok, ale czy badanie pomidorów, fasoli czy zboża są celowe z punktu widzenia spółki?

W 2012 roku takie badania były prowadzone, faktura od jakiej to wszystko się zaczęło była za rok 2013. Ja rozumiem, że prezes Paluszkiewicz zataił tę wcześniejszą fakturę skoro rada nadzorcza o niej nie wiedziała?
JG: Nie sformułowałbym tego, że poprzedni prezes tą fakturę zataił, bo jeśli prezes miał kompetencje, żeby… To trzeba ocenić czy on miał kompetencje, żeby podjąć taką decyzję, czy podjął ją wspólnie z drugim członkiem zarządu. To zostanie ustalone na podstawie dokumentów. Zarząd jest zorganizowany w ten sposób, że podejmuje uchwały kolegialnie. Jeśli dany członek zarządu może podjąć taką decyzję osobiście no to podejmuje decyzję osobiście. Należy ocenić czy działania były prowadzone formalnie a druga rzecz, że działania mogły być prowadzone formalnie, ale ważna jest jest jeszcze ich celowość.

Konferencja prasowa ws. zmian w ZUOTo rada nadzorcza nie wiedziała przez cały rok ten i miniony skoro była zdziwiona. 
JG: To nie jest prosta odpowiedź, bo ja już powiedziałem, że pan prezes dostał zgodę na korzystanie z terenów. Jeśli ktoś udziela terenu to jeśli mam użyczony teren to organizuję sobie pracę na tym terenie i teraz kojarząc fakty to zdziwiło to radę nadzorczą. Zobowiązuję się, że te pytania, które Pani przesłała przekażę do rady nadzorczej i rada na nie odpowie.

Panie prezydencie. Żebyśmy mieli jasność. W piątek dowiedzieliśmy się, że prezes Paluszkiewicz prawdopodobnie zostanie odwołany. Prezydent powiedział, że już wcześniej się rozglądał za nowym prezesem, czyli zamiar żeby odwołać Paluszkiewicza był. Komisja zaczęła działać kilka tygodni temu, więc wydaje mi się, że odpowiedzi na podstawowe pytania jak to czy prezes podejmował decyzje sam czy nie sam powinny być znane.      
JG: Poruszyła Pani wiele wątków. Pan prezydent zna pana Grundlanda już od wielu lat, bo on pomagał nam przy kanale ulgi. I jego koncepcja została zastosowana i wydaje się, że z perspektywy lat sprawdziła się. Jeśli chodzi o organizacyjną sytuację spółki to ona jest trudna, bo wiemy, że do końca tego miesiąca będzie ona aplikować o pieniądze zewnętrzne o modernizację linii sortowniczej, czyli trzeba już podejmować decyzje, a prezesa Paluszkiewicza nie ma od wielu tygodni.

Ale chodzi o rachunek za 2012. Dlaczego zdziwienie wzbudził ten za 2013 a nie tamten? Przecież on też był. Powiedział Pan o podejmowaniu decyzji. Kto podpisywał się pod tym wszystkim rok wcześniej razem z byłym prezesem Jackiem Paluszkiewiczem? Nie ówczesny członek zarządu Mariusz Gruda? A może Paluszkiewicz sam podejmował decyzje? Panie prezydencie proszę wytłumaczyć mi to łopatologicznie.
JG: Zdziwienie wzbudził rachunek za 2013 rok. Powstał zespół kontrolny, nie komisja śledcza. Mamy w spółce stały organ nadzoru. Jest nim rada nadzorcza i czynności wykonywać, kontrolować nie mogą poszczególni członkowie rady nadzorczej, bo nie mają takiego uprawnienia. To jest stały organ i on działa kolegialnie i podjął decyzję, że powołał zespół kontrolny do tego celu i ten zespół przegląda dokumenty i znalazł fakturę z roku 2012. Te fakty podlegają ocenie i ona może mieć kilka poziomów. Czy wydatki były celowe, a po drugie czy były legalne. Wspomina tu Pani pana Mariusza Grudę. Z tego co wiem to on już nie pracuje w spółce.

Ale w 2012 roku jeszcze pracował. I to on, z tego co wiem, podpisywał się pod wszystkim razem z byłym prezesem.
JG: Czyli jego praca będzie także oceniana. Być może rada nadzorcza ZUO, by go odwołała. Nie wiem. Z tego co wiem to już go odwołała. No takie są fakty.

Ale odwołano go nie dlatego, że coś podpisał tylko dlatego, że przeszedł na stanowisko prezesa Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
JG: Potwierdzam to.

A rada nadzorcza nie ma wpływu na to jakie wydatki ma spółka. Jakie rachunki podpisuje prezes? Rozumiem, że nie wie tego.
JG: Ma wpływ, bo przyjmuje sprawozdania zarządu spółki także jeśli chodzi o wydatki, które  przekraczają zwykły zarząd. Na przykład nabycie nieruchomości czy jakieś wydatki powyżej 30 tysięcy Euro. Zarząd musi w określonych sytuacjach ubiegać się o zgodę rady nadzorczej na takie działania.

Jacek PaluszkiewiczRada nadzorcza przegląda rachunki spółki? 4 tysiące w ubiegłym i 4 tysiące w tym roku. Rozumiem, to są po prostu tak małe kwoty, że rada nadzorcza nie zwróciła na nie uwagi.
JG: Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie. Myślę, że na to pytanie rada sobie odpowie. Na pewno w ZUO jest tysiące rachunków.

Jeśli okaże się, że faktura z 2012 roku wzbudza takie same wątpliwości co do podpisów, decyzji prezesa to będą jakieś konsekwencje dla rady nadzorczej za niedopełnienie jakichś swoich obowiązków?
JG: Ja myślę, że nie tylko rada nadzorcza, ale i ja w jakiś sposób nadzoruję pracę tej spółki. Ja mogę myśleć też o konsekwencjach dla mnie. Spółką kieruje zarząd dwuosobowy, jest rada i zgromadzenie wspólników. Oceny dokonuje zgromadzenie wspólników a wspólników jest kilku.

Prezes, jak powiedział prezydent, prowadził swoje prywatne badania ale mimo to w 2012 i 2013 roku dostał nagrodę roczną, czyli ja rozumiem, że przez dwa lata zasługiwał na nagrodę roczną, a teraz okazuje się, że sprawdzacie czy miał prawo prowadzić badania. 
JG: Trudno mi się zgodzić z tą pointą i ja wypowiedzi pana prezydenta tak nie zrozumiałem. Prezydent stwierdził, że były prowadzone badania zbóż i tutaj pojawiają się wątpliwości czy one były celowe z punktu widzenia spółki. Czy pan prezes wykorzystał wyniki tych badań do swoich prywatnych celów? No ja bym tego tak kategorycznie nie stwierdził, bo nie wiemy tego. Jest pytanie o celowość i o legalność, bo ta spółka nie zajmuje się uprawą zbóż. Prezes mógł korzystać z tego poletka. To może być tak, że prezes wyhodował zboże, a badania, skoro nie płacił za to prezes tylko spółka, to być może, że spółka miała też program badań. Tego nie wiemy. To właśnie ma ustalić rada.

To rada nadzorcza ma ustalić czy ZUO prowadziło jakiś program? To rada nadzorcza nie wiedziała czy ZUO prowadziło jakiś program? Bo ja już się zgubiłam.
JG: Wynika z tego, że w zakresie takim jak zbadanie zbóż to nie wiedziała, bo ZUO prowadzi badania jakości kompostu. Przepisy mówią, że jeśli ktoś produkuje między innymi żywność, to prowadzi się badania jakości. W spółce należy prowadzić badania jakości kompostu, który może służyć do różnych celów. Celem spółki jest to, żeby mieć produkt, który się sprzeda i będzie służył do celów sensownych i takie badania spółka prowadziła. Teraz dowiedzieliśmy się, że jest nowy element i były badania zbóż. Pytanie? w jakim celu i czy one były legalne?

Jest Pan zadowolony z działania rady nadzorczej skoro ona przez dwa lata nie wiedziała o takich rzeczach?
JG: Żeby dokonać takiej oceny to musi ona zakończyć swoją pracę. Myślę, że w sprawozdaniu rady nadzorczej odniesie się ona także do tej sytuacji, która powstała. Ja jestem z siebie niezadowolony, że dowiedziałem się późno. Ja bym prosił, aby nie demonizować pana prezesa. Pan prezes przez wiele lat pracował i miał osiągnięcia. Ja to patrzę jak na wszystkie spółki. Byli prezesi czy szefowie jednostek organizacyjnych, ale musieli odejść. Musiał odejść prezes MPK, musiał odejść dyrektor szpitala. Nikogo nie gilotynujmy.

Nie Panie prezydencie. Ja tutaj raczej z innej strony. Bo okazuje się, że prezes Paluszkiewicz był bardzo inteligentną, błyskotliwą i fantastyczną osobą. Przez dwa lata prowadził prywatne badania, pewnie przymusił tego drugiego członka zarządu do współpracy, a rada nadzorcza nic nie wiedziała.
JG: To jest Pani teoria. Ona się w ciągu kilku tygodni wyjaśni. Jeszcze nie znamy dokumentów i jeszcze nie znamy wyników prac rady. Przecież gdyby pan Paluszkiewicz zasiał to zboże, zebrał je i sam za to zapłacił to byśmy się tutaj nie spotkali.

Jeśli okaże się, że wszystko jest celowe, legalne i w porządku to rozumiem, że prezes mówiąc wprost „poleciał” za „tacierzyński”?
JG: To są dywagacje. Musimy poczekać na wynik pracy komisji. Ważne jest, że do końca miesiąca muszą zapaść ważne dla spółki decyzje.

To wszystko i tak zmierza do tego pytania. Jakiś czas temu radni PO nie udzielili absolutorium prezydentowi Siedlec. Czy odwołanie prezesa i fakt, że PO nie ma w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością nie wiąże się ze sobą? Czy to nie są czystki?
JG: Po tym jak radni PO wstrzymali się od udzielenia absolutorium w jednej ze spółek, czyli STBS został powołany prezes z PO. Na stanowiskach muszą być najlepsi ludzie. Więc czy można mówić o względach partyjnych? O tym decydują względy merytoryczne, a partyjne są drugorzędne.

33 komentarze

 1. xyz dodano 11 lat temu

  Tak motać, mamić i nic nie powiedzieć potrafi tylko pan Głowacki.

 2. to się wytnie dodano 11 lat temu

  Myly panstwo, toż się scyzoryk otwiera w kieszeni, jak się toto czyta. Głowacki nie wie, nie rozumie, ma żal do siebie, ale to prezesa trzeba zmienić a nie radę nadzorczą i ukarać Grudę, bo to sojaki. Widzicie tu gdzieś logikę? Chyba że to pislogika.

 3. :) dodano 11 lat temu

  bełkot…

 4. wyjasnienie.. dodano 11 lat temu

  Wyjaśnienie Głowackiego to totalny infantylizm.

 5. Rozdarty,rozdwojony dodano 11 lat temu

  V-ce Prezydent Głowacki "jest za a nawet przeciw" , to jego skuteczna maksyma funkcjonowania w polityce.

 6. edzio dodano 11 lat temu

  Mam wrażenie, że ten Pan coś brał.

 7. buahaha dodano 11 lat temu

  Nie doczytalem do konca. Belkot taki, ze zbiera na wymioty.

 8. tia dodano 11 lat temu

  Czytać się tego nie da, Rada nic nie wiedziała i nagle się dowiedziała. To co ona robi na posiedzeniach? Kawkę pije i pierdzieli głupoty? Jak nic czystki polityczne! Od kiedy to skazuje się gdy nie udowodniono winy. Dlaczego posiedzenie nie było zwołane w dzień powszedni tylko w niedziele? Taki jest zwyczaj? Nie sądzę. Jak najszybciej chciano się byłego pozbyć bo trzeba było pieniądze pożyczyć i nowego wprowadzić. I tak właśnie działa prawy i sprawiedliwy PIS!!!! Aż niedobrze się robi. Czy jest szansa, że w najbliższe wybory wygra ktoś, za kogo nie trzeba będzie się wstydzić? Bo mi wstyd za Pana, Panie Prezydencie!

 9. widz dodano 11 lat temu

  potwierdzam, tez mam odruch wymiotny, na PIS.

  • on dodano 11 lat temu

   Niestety takich mamy fachowców z nadania PiS

   • erwin dodano 11 lat temu

    a z nadania PO to niby lepsi? hipokryzja!

    • PiSior dodano 11 lat temu

     Takim bełkotem to żaden z nich nie może się pochwalić. Tyle normalny człowiek nie jest w stanie wypić.

     • Rudolf dodano 11 lat temu

      Oj, nie przesadzaj. Tak bełkocze większość władz. Poszukaj na Spinie bełkotu pana skarbnika Paryły.

 10. bb dodano 11 lat temu

  Matko jedyna, co ten Głowacki bredzi. Czytać się tego nie da.
  A prawda jest prozaiczna: Paluszkiewicz MUSIAŁ odejść, bo po pierwsze: nie chcial oddac kasy miastu, a po drugie trzeba bylo gdzies usadowic swojego człowieka z PIS.
  I po co te kombinacje> Juz bardziej po męsku byłoby powiedzieć prawdę, a nie szukac jak Macierewicz w skrzydle – a nóż ktos w cos uwierzy.
  A swoja droga – nie na temat – ale ciekawa sprawa sprawa z tym "blefem" do którego "ekspert" Macierewicza przyznał sie na antenie Trwam.

 11. kriss dodano 11 lat temu

  Dlaczego nie powie prawdy o przyczynie odwołania prezesa. Proste: czystka polityczna

 12. siedlce dodano 11 lat temu

  A ja byłem zawsze za PiS, ale jak zwykle pan Głowacki tylko się asekuruje. Takie wypociny zrażają mnie i moją rodzinę do PiS.

 13. jaaa dodano 11 lat temu

  A czy znacie wypowiedzi pana Głowackiego sensowne?? Bo ja NIE!!! On zawsze bełkocze

 14. czowiek.. dodano 11 lat temu

  Człowiek opowiadający takie androny nie powinien być ani 1 dzień Zastępcą Prezydenta. To uwłacza 80 tys. Miastu. Kompromituje się do cna.

 15. waldek dodano 11 lat temu

  Pan Prezydent zgadza się z Panią redaktor i jest nawet przeciw……

 16. szmelc dodano 11 lat temu

  Kiedy odwołają Figata za złomowe turbiny.

  • on dodano 11 lat temu

   Figat jest z PiS a ta formacja swojaków nie rusza choćby powodów było 1000. A że przeinwestował to dla władz "pikuś", odbiorcy ciepła i tak zapłacą, Jak mówi mój sąsiad "kiedyś to by dawno poleciał" bo by zarzucono mu niegospodarność. Ale może z tej elektrociepłowni zrobi muzeum i na biletach wstępu zarobi.

 17. WTF? dodano 11 lat temu

  Dżarek!!!! Polecam kursy logicznego myślenia, sztuki wypowiadania się, a najlepiej byłoby gdyby złożył Pan dymisję!!!! Żenada! Chłop w gumiakach!!!

 18. obserwator dodano 11 lat temu

  Ciekawe jak bedzie się wypowiadał Pan Prezydent po przegranych wyborach o obecnych Prezesach i Radach Nadzorczych, a jak ocenią ich ludzie – myślę, że opinie będą rozbieżne.

  • Gochaa dodano 11 lat temu

   Marzenia ściętej głowy. Poparcie dla Prezydenta jest bardzo duże, chyba niektóre siedleckie ugrupowania czasem zlecają ciche sondaże i ich wyniki są jednoznaczne. Ja wiem o sierpniowym badaniu.

   • obserwator dodano 11 lat temu

    Wiesz ciekawe czym Głowacki tak się wstławił by go tak hołubiono, jak piszesz?

   • Gochaa, gadasz bzdury dodano 11 lat temu

    Ja wyniki ostatniego, październikowego pomiaru CATi w Siedlcach trzymam właśnie w rękach. Wynik jest rzeczywiście jednoznaczny, ale nie ucieszy Kudelskiego.

 19. Łebski dodano 11 lat temu

  A nie lepiej wprost powiedzieć bez owijania w bawełnę, że rudy poleciał bo był z platformy.

 20. Do Wszystkich dodano 11 lat temu

  Platforma sama siebie pogrzebala, po co doszukiwać sie powiązań. Zostali ci sami nic nie robiący ludzie na czele z Kozaczynskim. Ludzie ! Siedlczanie ! Obudzcie sie !

 21. Jacek dodano 11 lat temu

  Oj dzieje się źle w siedleckiej PO. Zobaczcie jak rządzi człowiek PO , dyrektor Szpitala Marcin Kulicki, likwiduje oddziały i wyrzuca ludzi na bruk, a wcześnie jeszcze zabrał część wynagrodzenia pielęgniarkom i innemu persolenowi nizszego rzędu ale sobie nie i wiecie ile zarabia, bo ja słyszałam, że ponad 100 tysięcy miesięcznie, tyle miał poprzedni a usłyszałam od Pań które jechały auto busem linii "3" i wiem że pracuą w szpitalu.

  • WTF? dodano 11 lat temu

   Bzdura!!! Nie wypisuj takich rzeczy bo zrobisz sobie kiedyś krzywdę!

  • obserwator dodano 11 lat temu

   Nic nie stoi na przeszkodzie byś zarabiał tyle samo. Wygraj konkurs na Prezesa i zarabiaj.

 22. siedlczanin dodano 11 lat temu

  Takich o to mamy przedstawicieli
  miernoty, co nie potrafią jednego prostego zdania sklecić:/

 23. swoja drogą dodano 11 lat temu

  Swoją drogą to nie zauważacie arogancji byłego już prezesa w opłacaniu swoich prywatnych studiów doktoranckich nieswoimi pieniędzmi? Wszyscy inni doktoranci i magistrowie sami płacą za prace dyplomowe. A tu niby z jakiego powodu prezes spółki miejskiej ma mieć wszystko za darmo? Przecież stać go było z pensji zapłacić. Problem w tym, że na stanowiska opłacane z naszych podatków władze miasta kierują ludzi nie zawsze tych, którzy się nadają i którzy mają honor, poczucie misji i najzwyklejszą w świecie uczciwość.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?