SPIN

RIO negatywnie o wykonaniu budżetu miasta za miniony rok

Beata Głozak wtorek, 13 maja 2014, 22:18 Siedlce

Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała sprawozdanie siedleckiego prezydenta z wykonania budżetu za rok 2013. Powodem było przekroczenie 60-procentowego wskaźnika długu.

W uchwale z 22. kwietnia skład orzekający RIO wskazał, że miasto istotnie naruszyło przepisy ustawy o finansach publicznych doprowadzając na koniec roku do zadłużenia o niemal 8 procent wyższego niż dopuszczalne (60 proc.) nawet po odliczeniu środków unijnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy mają być niewykonane, a planowane dochody majątkowe.

Dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 24.419.239,44 zł na planowane 106.963.539 zł tj w 22,83% planu – czytamy.

Jest to o tyle ważne, że Izba przypomina, że już po pierwszym półroczu minionego roku zwracała uwagę na niskie dochody majątkowe w związku z czym zalecała monitorować realizację budżetu, a w razie konieczności urealnić go. Tak się jednak nie stało.

(…) na niską realizację dochodów, szczególnie o charakterze majątkowym, zwracał uwagę Skład Orzekający RIO w opinii z dnia 18 września 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku. Skład Orzekający zaznaczył, że jeżeli wpływy budżetowe w II półroczu ukształtują się na poziomie zbliżonym do 2 uzyskanych w I półroczu, to zadłużenie na koniec 2013 roku może osiągnąć, a nawet przekroczyć określoną granicę 60 % wykonanych dochodów. Zalecono na bieżąco monitorować realizację budżetu i urealnić go w przypadku, gdyby okazało się, że wpływy budżetowe nie zostaną osiągnięte na założonym poziomie, co spowoduje niemożność zrealizowania wydatków budżetowych i wzrost wskaźnika zadłużenia. Do końca 2013 roku poziom planowanych do osiągnięcia dochodów nie został zmniejszony.

Kwietniowa uchwała RIO wspomina też o ponad 12-milionowym deficycie zamiast planowanej 75-milionowej nadwyżki i to, że Siedlce nie zdążyły w minionym roku ze spłatą niemal 50-milionowego kredytu krótkoterminowego.

Roczna gospodarka budżetowa Miasta zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym (deficytem) w kwocie 12.124.462,72 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 75.062.490,71 zł. Planowana do osiągnięcia nadwyżka budżetowa miała być w pełni przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. (…) przychody osiągnęły ogólną kwotę 119.821.830,66 przy planie w wysokości 71.136.017,00 zł. W kwocie zrealizowanych przychodów mieści się m. in. kredyt krótkoterminowy w wysokości 48.687.703,66 zł. Powyższe świadczy o tym, iż kredyt krótkoterminowy nie został spłacony do końca 2013 roku.

Zgodnie z pismem Izby, na koniec minionego roku zadłużenie miasta m.in. w postaci kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosło ponad 269 mln złotych. Nawet odliczenie pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej daje niemal 68-procentowe zadłużenie względem osiągniętych dochodów. Oznacza to przekroczenie dopuszczalnego progu o prawie 8 procent.

(…) wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, stan zadłużenia Miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu wynosi 269.207.473,10 zł. Zadłużenie to, po uwzględnieniu wyłączeń (31.756.650,00 zł), w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (m.in. środki pochodzące z UE – od red.), stanowi 67,82 % osiągniętych dochodów 2013 roku. Narusza to w istotny sposób limit zadłużenia obowiązujący w tym okresie do wysokości 60 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem (…) i stanowi istotne naruszenie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Poproszony o komentarz w tej sprawie rzecznik siedleckiego ratusza Paweł Mazurkiewicz przyznał w minionym tygodniu, że wskaźniki, o których wspomina Regionalna Izba Obrachunkowa są znane.

– Nie było tajemnicą, że z planowanych dochodów przede wszystkim ze sprzedaży mienia nie udało się uzyskać określonych kwot i to w znacznym stopniu wpłynęło na to, że te dochody nie zostały zrealizowane w takim stopniu w jakim były planowane, a to jest w konsekwencji przekroczenie wskaźników długu – powiedział.

Co dalej? Rzecznik zapewnił, że „trwają intensywne prace nad wyjściem z tej sytuacji” i że odpowiednie uchwały są przygotowywane na sesję majową.

– Liczymy na to, że w wyniku przyjęcia tych uchwał, które spowodują przede wszystkim większe dochody do budżetu miasta, uda się zażegnać tę sytuację związaną po pierwsze z negatywnym opiniowaniem przez Regionalną Izbę wieloletniej prognozy finansowej, a także kwestii z bieżącym funkcjonowaniem budżetu miasta.

Mazurkiewicz podkreślił jednocześnie, że rzeczywista sytuacja finansowa jest bardziej optymistyczna, bo miasto ma płynność finansową i nie zalega ze spłatami kredytów długoterminowych. Jak stwierdził w rozmowie z nami w tym roku bardziej optymistycznie zapowiadają się też nieszczęsne wpływy ze sprzedaży miejskiego mienia.

– Przez pierwsze trzy miesiące tego roku udało się sprzedać nieruchomości za ponad 4 miliony złotych. To jest dobry prognostyk, a pamiętajmy, że gros tych przetargów planowane jest na półrocze w tym momencie kiedy pojawią się te dogodne nieruchomości chociażby 4-hektarowy plac przy ulicy Jana Pawła II.

Niezależnie od obecnej sytuacji i zachowania płynności finansowej warto jednak przypomnieć, że podczas konferencji prasowej we wrześniu ubiegłego roku władze miasta zapowiadały, że „optymistyczny wariant zadłużenia” na koniec roku 2013 może wynieść nawet 40 proc. Negatywna opinia RIO nie niesie za sobą bezpośrednich skutków prawnych. Jest też mało prawdopodobne, aby stała się powodem do postawienia wniosku o nieudzielenie absolutorium dla prezydenta z tytułu wykonania budżetu.

 

35 komentarzy

 1. Radek dodano 7 lat temu

  I koniec

 2. ciekawski dodano 7 lat temu

  Niewolnicy Prezydenta w Radzie uratują mu d..ę.
  Radni PIS i STS wiedzą, że w tym roku są wybory.
  Pewnie nawet już wiedzą, z którego miejsca będą startować. Wiedzą też kto decyduje o listach wyborczych. A decyduje, Prezydent w PIS i Jego zastępczyni w STS.

 3. oto dodano 7 lat temu

  Oto wyniki osiągnięte przez ekipę PIS z kwiatkiem STS. To świetna informacja dla wyborców.

 4. juznienaiwny dodano 7 lat temu

  2) przekroczenie trzeciego 60% progu ostrożnościowego, skutkuje obligatoryjnym podejmowaniem uchwał budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego, w których wydatki muszą mieć w całości odzwierciedlenie w dochodach. Organy jednostek samorządu terytorialnego nie mogą też udzielać poręczeń i gwarancji.
  Ustawowe ograniczenia determinują nie tylko wysokość zadłużenia, ale wpływają także na strukturę zaciąganego długu, która jest ściśle związana z wielkością zadłużenia i jego kosztem. W zależności od tych czynników zarówno organy jednostek samorządu terytorialnego, jak i potencjalni dostarczyciele środków będą szacowali ewentualne ryzyko, które znajduje wyraz w cenie pieniądza.
  3. Wewnętrzne uwarunkowania zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego Czynnikami determinującymi poziom zadłużenia są obowiązujące do 2013 r. ustawowe limity zaciągania długu, które znajdują wyraz w dwóch wskaźnikach. Stanowią one, że:
  1) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% całości wykonanych dochodów;
  2) łączna kwota przypadających w ciągu roku do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego gwarancji i poręczeń nie może przekroczyć 15% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów;

  http://www.gmina.pl/pwp/index.php?id=16

 5. mieszkaniec S dodano 7 lat temu

  Wszyscy niby wszystko policzyli i wiedzą, że administracji mamy z roku na rok więcej; 1 ośrodek kultury jest za dużo; 1 szkoła ponadgimnazjalna za dużo; spadają dochody podatkowe … tylko nikt nie ma jaj żeby coś z tym zrobić… polska polityka w pigułce. Najgorsze, że i wyborcy mają to w "d…. żym poważaniu" dopóki woda w kranie i światło do domu dochodzi.

  • jakie miasto dodano 7 lat temu

   niestety coś w tym jest. mieszkańcy nie interesują się faktycznym stanem finansów i sytuacją – wystarczy im od czasu do czasu jakiś głupkowaty żart z jednej lub drugiej strony w stylu "jeszcze nam ulice sprzątają" i się cieszą. już kiedyś to mieliśmy – za Gierka. nie trzeba być finansistą żeby wiedzieć, że życie za dług jest g…no warte.

  • KNP dodano 7 lat temu

   "tylko nikt nie ma jaj żeby coś z tym zrobić…"
   Młodzi mają, tylko muszą się dostać do Rady.

   • xxx dodano 7 lat temu

    Populiści powinni być tam, gdzie ich miejsce, czyli w domach, przy swoich komputerach.

    • bankier dodano 7 lat temu

     a gdzie powinni być socjaliści?

     • xxx dodano 7 lat temu

      Wolę realizm, a czy jest nazywany socjalizmem czy kapitalizmem to już mi wszystko jedno. Nie trawię populizmu i robienia niezorientowanym wody z mózgu. Dosadnie o pomysłach i ideologii Korwina wypowiedzieli się politycy od lewej do prawej. To mi wystarczy. Niech Bóg ma nas w swojej opiece.

     • bankier dodano 7 lat temu

      Bo i z lewej i z prawej kradną i doją ile wlezie – a uzasadnieniem do tego jest "opieka" nad obywatelem. Realizm to redystrybucja ponad połowy PKB via budżety? To taki "realizm" to ja mam gdzieś. Wolę "populizm" i widać powoli po sondażach, że coraz więcej osób myśli podobnie.

   • f16 dodano 7 lat temu

    Znalezione w sieci:
    "Korwinizm ma wiele elementów sekty – niedopuszczanie do siebie faktów, przekonanie o własnej nieomylności, posiadaniu tajemnej wiedzy która wszystko załatwi, niezwykła pewność że wszyscy są idiotami nie umiejącymi korzystać z logiki. Jest mesjasz – Korwin Mikke, a także duch święty czyli niewidzialna ręka rynku. Bóg ojciec to rynek który pracowitych nagradza majątkiem, a nierobów i roszczeniowców karze biedą. Jest i Szatan (socjalizm) i jego piekielne hordy (lewaki, banda czworga). Korwinizm to przekonanie ludzi biednych, że bieda jest dla nich korzystna. Jest to idea stworzona po to by bogaci mieli więcej, a biedni mniej. Jest zaprzeczeniem harmonijnego rozwoju społeczeństwa, jest uwstecznieniem, regresem cywilizacyjnym, cofnięciem się w duchowym i psychicznym rozwoju człowieka. Korwinizm to związanie energii młodych ludzi, którzy mogliby uderzyć w chory system który ich rujnuje. Jak PO dała ludziom wrażenie że głosując na nich są światowcami, tak korwinizm daje ludziom etykietkę geniusza ekonomii. Korwin Mikke to człowiek bogaty, więc dba o swoje. I ok, jego prawo – natomiast jego biedni zwolennicy na utrzymaniu rodziców, zamiast dbać o swoje dbają o niego i jego mocodawców pieniądze. I to jest w tym wszystkim najzabawniejsze."

    • bankier dodano 7 lat temu

     hm, pewnie jestem biedny przy Korwinie – choć w drugi próg wpadam już we wrześniu – i strasznie mnie wkurza, że większość tego co zarabiam wydaje ktoś inny – czyli pazerny i leniwy urzędas…. To tak a propos tego czemu popieram jego idee…

 6. głos rozsądku dodano 7 lat temu

  Teraz Platforma niech nie wykręca się od odpowiedzialności. W koalicji nie jest raptem kilka miesięcy. Wszystkie decyzje finansowe były podejmowane dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy urósł dług. Wszelka krytyka jest więcej wielką hipokryzją. Podnosiliście łapki w Radzie Miasta, podejmowaliście odpowiednie uchwały i Prezydent jako organ wykonawczy je wdrażał w życie. Proszę o tym nie zapominać.

  • jan dodano 7 lat temu

   Nie jestem z PO ale z tego co czytałem w prasie to niektórzy z PO mówili na ten temat (będąc jeszcze w koalicji) głośno już na koniec 2012r i byli nazywani rozrabiakami

  • ot to to dodano 7 lat temu

   ot to to!

 7. bankier dodano 7 lat temu

  KOMISARZ – i to jak najprędzej!

 8. fajnie dodano 7 lat temu

  Czy ten który popsuł zegarek może go naprawić?

 9. honor dodano 7 lat temu

  Honor nakazuje by po takim KLOPSIE Kudelski ustąpił. Ale czy……

  • on dodano 7 lat temu

   Honor? Jak mówi jeden z moich kolegów " u niektórych honorarium ważniejsze od honoru"

 10. Janko Muzykant dodano 7 lat temu

  Wielkie zaskoczenie że przychody są za małe…o jej…
  Było trzeba się słuchać przedsiębiorców 3 lata temu , to teraz nie było by afery.
  Szkoda że większość z nich już uciekła tam gdzie są większe ulgi i lepsza infrastruktura..czyli okolice Międzyrzeca.
  Niestety żaden z zasiadających w samorządzie jegomości nie potrafi zrozumieć że im gmina bogatsza tym więcej pieniędzy do rozkradzenia.
  Zamiast rok/dwa poświęcić na zrobienie czegoś by przyciągnąć inwestorów to wolą sobie budować aquaparki..
  Panie Ku….y z STSowską watahą…podpowiem wam jak się do tego zabrać.
  -Infrastruktura!!!!!!!!Drogi,drogi i jeszcze raz drogi!!
  -Dzielnice przemysłowe…poświęcić duże tereny w mieście jak i gminie i całościowo je ująć w czymś takim a nie jak do tej pory po koleżeńsku…Na brzeskiej Odmet i kilka działek na błoniach i sokołowskiej…śmiech na sali.Mało terenów ma miasto z dostępem do K2?Dogadać się z gminą i zrobić wspólną strefę na terenie Żelkowa,Grabianowa i Białek z racji tego że są na terenie tych miejscowości duże połacie niezabudowanych działek z dostępem do trasy a zarazem jest łatwa komunikacja z miastem.
  Przykład że się tak da zrobić?Łuków jakoś potrafił się dogadać z gminą i zrobili taką strefę na Króliku…Wychodzi na to że tylko u nas "władza" ma dwie lewe ręce i do tego porażenie mózgowe ……….

 11. Roki dodano 7 lat temu

  Tacy ludzie jak Kudelski,Tchórzewski,Sochacka ,Głowacki, Niedziółka ,Somla , odpowiadają za katastrofę finansowo miasta i powinni być jak najszybciej odsunięci i pociągnięci do odpowiedzialności politycznej i finansowej pod warunkiem żeby był to normalny kraj,a to jest niestety dziki kraj . Jestem pewien że w następnej kadencji dalej będą udawać mądrych i nie zastąpionych,a kler siedlecki ich pobłogosławi .

 12. o radnych dodano 7 lat temu

  12-milionowym deficycie zamiast planowanej 75-milionowej nadwyżki .
  Czy w tych władzach jest w ogóle ktoś potrafiący myśleć logicznie??? Tak jakby żyli w oderwaniu od polskiej rzeczywistości. I teraz jeszcze oczekują od nas podatników wdzięczności, że dali nam tyle dobra, baseny, stadiony, reklamy na światowym poziomie, a lud jeszcze śmie krytykować.

 13. podatnik dodano 7 lat temu

  Wolałbym, żeby władza mi tyle nie dawała, tylko mniej ode mnie brała i nie zadłużała moich dzieci.

  • jakie miasto dodano 7 lat temu

   piękne słowa – wiadomo, że za katastrofalny stan finansów publicznych odpowiadają WSZYSCY radni: PiS, PO, STS i SLD i zeby nie wiem co to ludzie i tak to wiedzą. Jak długo mozna tłumaczyc kryzys miasta sytuacją całego pastwa ona oczywiście też ma duże znaczenie, ale ludzie sam przykład tego ile wywalane jest na sport 4% budżetu to jest chore, a jaskrawy przykład niepublicznego przedszkola? a przegrane przetargi ZUO? A aqupark? dodatkowe koszty? to nie jest efekt polityki państwa to efekt działań naszej CAŁEJ rady miasta.

   • piotrek dodano 7 lat temu

    Za przygotowanie i wykonanie budżetu zawsze odpowiada prezydent i tego nawet najgorliwsze wpisy nie zmienią. Kto nie chciał przyklepywać na Radzie Miasta był szkodnikiem i nie rozumiał potrzeb rozwoju. Za sytuację odpowiada imiennie prezydent, bo myślał, że jak wszystkim rozda na co tylko zechcą, to wszyscy będą go chwalić, a naród postawi pomnik. Widać przeliczył się.

 14. jeszce niedawno.... dodano 7 lat temu

  Marzyli o ratuszu, zakupie stawów, centrum przesiadkowym..etc. nie śmierdząc groszem….ot politykierzy od pięciu boleści.

 15. rozwój miasta dodano 7 lat temu

  Przez ostatnie lata w mediach słyszałem ciągle " miasto się rozwija".Jednak wybudowanie stadionu i basenu na kredyt to inwestycje nie przynoszące dochodu do miejskiej kasy. To większe wydatki na utrzymanie,bo niemożliwe żeby te obiekty same na siebie zarobiły.Ale potrzebne były otwarcia nowych obiektów, bo trzeba było się chwalić na wybory.Teraz okazuje się że z Pana Prezydenta wcale nie taki dobry gospodarz.Zupełnie takie samo myślenie jak niektórzy biorą kredyty na wystawne przyjęcia komunijne, na które akurat ich teraz nie stać. I Pan Skarbnik też nie okazał się tak dobry.Na jakiej podstawie prognozował tak duże dochody?Dlaczego nie przewidzieli niższych dochodów? A krytykowali Rostowskiego.
  I zgadzam się z Roki, co napisał:
  Jestem pewien że w następnej kadencji dalej będą udawać mądrych i nie zastąpionych.
  Dosyć tego udawania,bo nawet taki "tłumok" jak ja potrafi zrozumieć co oznacza deficyt.

 16. Michał dodano 7 lat temu

  Do Szanownej Redakcji SPIN-u:

  Kiedy działacze i sympatycy zwracają się do Pań o zamieszczenie informacji o planowanym spotkaniu z politykami danej opcji politycznej wymagacie stosownej opłaty. Przeglądając Państwa stronę, aż oczy bolą od ilości komentarzy zamieszczonych przez działaczy Nowej Prawicy.

  Ponieważ ich intensyfikacja jest związana z kampanią wyborczą do PE chciałbym się dowiedzieć (zresztą nie tylko ja) czy komitet wyborczy JKM dokonał stosownej opłaty za treści promujące jego agitację? Jeśli tak, wówczas możemy zrozumieć aktywność siedleckich sympatyków i członków NP na SPIN-ie, ale jeśli Panie Redaktorki dopuszczają ich wypowiedzi bezpłatnie w trakcie trwającej kampanii wyborczej to jest już coś nie tak.

  Proszę o stanowisko w tej sprawie. Czym jest podyktowane takie nierówne postępowanie? Jeśli Panie sympatyzują z NP będziemy wdzięczni o informację w tej kwestii.

  • Beata Głozak dodano 7 lat temu

   Proszę Pana, już spieszę z wyjaśnieniami. Prawo do komentowania na forum SPINu ma każdy bez względu na to czy jest rok do wyborów czy dwa dni. Panowie, których Pan zapewne ma na myśli są naszymi stałymi forumowiczami i w zasadzie jako jedyni mają odwagę podpisywać się imieniem, nazwiskiem lub jednym i drugim zatem wiadomo jaką opcję polityczną reprezentują.
   Do momentu, w którym nie będą prezentować swojego programu do PE, przedstawiać list wyborczych itp. nie zamierzamy i nie możemy blokować im wolności wypowiedzi.
   Ci Panowie są siedlczanami i tak jak każdy mogą mieć zdanie na temat sytuacji miasta.
   Nie znajdzie Pan natomiast na portalu naszych artykułów poświęconych startu KNP w wyborach.
   Z wyrazami szacunku,
   Beata Głozak

  • Michał dodano 7 lat temu

   Dziękuję za szybką odpowiedź. Proszę mi wybaczyć, ale po ilości zamieszczanych komentarzy (tych podpisanych własnym nazwiskiem, jak i nickiem) można odnieść wrażenie, że Nowa Prawica uznała Pań portal za własny. Być może wynika to z faktu, że wolnego czasu mają w nadmiarze, a wszelkie rachunki opłacają rodzice, na utrzymaniu których są, ale mimo wszystko ich aktywność jest wyjątkowo wzmożona podczas tej kampanii.

   Warto pomyśleć o tym, by niektóre treści promujące jakąkolwiek partię dopuszczać wyłącznie za opłatą. To nie tylko przyjdzie z korzyścią finansową dla Redakcji, ale również zweryfikuje faktyczną liczbę sympatyków JKM. Pozdrawiam.

   • bankier dodano 7 lat temu

    Może niektórzy mają więcej wolnego czasu bo wystarczy, ze popracują 2-4 h dziennie i nie muszą cały dzień stać przy taśmie? Takie podejście – "zakazać, uregulować, zabronić, opodatkować" jest typowe dla socjalistów. Poza JKM wszyscy inni chcą mi zabrać moje pieniądze aby mi potem za nie "robić dobrze" – dlatego pomimo tego, że oczywiście nie ze wszystkim się z nim zgadzam to go popieram. Również za pozostałe idee wolnościowe typu broń, dostęp do narkotyków itd. Nikomu nic do tego co robię u siebie w domu i ze swoim ciałem. Wskaz mi innych polityków, którzy deklarują podobne podejście to mogę popierać kogoś innego.

    • nie wiem, czy jesteś tym "bankierem" dodano 7 lat temu

     którego komentarze były rzeczowe i na temat.
     Jeżeli ktoś nazywa Korwina "politykiem" – to nie może byc rozsądnym człowiekiem.

 17. Zorro, Roki, TIK TAK, JAN dodano 7 lat temu

  Dziadku Kudelski i babciu Sochacko pakujcie manele bo wstyd dla wnuczków.amen

 18. PIS.. dodano 7 lat temu

  PIS, co potwierdził ostatnio p. Tchórzewski – jak obejmie władze to skróci (przywróci) wiek emerytalny. Zatem pytam – co robią jeszcze w mieście EMERYCI – Kudelski, Sochacka i inni???????

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?