SPIN

Trwa sesja miejska

Beata Głozak piątek, 23 maja 2014, 09:50 Aktualnie

godz. 9.40 – radny Jacek Garbaczewski zabrał głos zwracając się do przewodniczącego rady miasta o przeniesienie 36. punktu obrad „interpelacje i zapytania radnych” do punktu 2a. Jak twierdzi Jacek Garbaczewski interpelacje na początku miasta to przede wszystkim wyraz szacunku do radnych, urzędników, naczelników i mieszkańców Siedlec. Trochę mnie to martwi, że muszę Panu, Panie przewodniczący takiemu samorządowemu oldbojowi przypominać o tradycjach siedleckiej rady miasta.

godz. 9.44 – głosowanie nad wnioskiem radnego Garbaczewskiego – za zmianą porządku obrad – 10, przeciw – 11, nie głosowało – 1. Punkt nie został przesunięty.

godz. 9.45 – z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 dot. sprawozdania z działalności Zakładu Utylizacji Odpadów zwrócił się radny Mariusz Dobijański. Radny zarzucił m.in. że sprawozdanie jest niepełne i przy jego tworzeniu nie było byłego prezesa Jacka Paluszkiewicza, a czego wymaga Kodeks Spółek Handlowych. Zdaniem radnego inna w sprawozdaniu jest przyczyna odwołania prezesa Paluszkiewicza, a inną przyczynę podawano w przekazach medialnych. Według prezydenta Wojciecha Kudelskiego wszystkie osoby zainteresowane zostały poinformowane o posiedzeniu rady nadzorczej, a sprawa sądowa między byłym już prezesem a spółką zakończyła się ugodą, a jej warunki na wniosek Jacka Paluszkiewicza zostały utajnione. Prezydent przyznał, że nie rekomendowanie wiceprezesa Stefana Kalickiego na kolejną kadencję zarządu było efektem m.in. postawienia go w niekorzystnym świetle w związku z zatrudnieniem w spółce jego przyszłej synowej.

godz. 10.05 – radny Jacek Garbaczewski przeczytał wiadomość jaka miała dotrzeć o treści: „Od poniedziałku jestem na sympozjum ekologów w Korei Południowej jako jeden z 9 delegatów z Polski I jeden z 200 z całego świata zaproszony na koszt Ambasady Korei. Na konferencji reprezentuję Polskę i ZUO. Szkoda, że pod moją nieobecność zapadają złe dla firmy decyzje… Odniosę się do nich po powrocie jeśli dostanę je oficjalnie. Dotychczas nikt z decydentów nawt nie zadzwonił… Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść…” – radny zapytał co się stało, że prezesa nie było podczas walnego zgromadzenia spółki.

godz. 10.13 – głosowanie ws. zdjęcia z porządku obrad punktu 10. – wniosek głosami większości radnych nie został zdjęty.

godz. 10.15 – radny Marek Kordecki zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 28 ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta. glosowanie: za – 9, przecie 12 wstrzym 1

godz. 10.30 – radni 19 głosami  za, 1 głosem przeciw i 2 wstrzymującymi pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego.

godz. 10.40 – radni jednogłośnie, głosami 22 za –  przyjęli sprawozdanie z działalności MPK Siedlce.

godz. 10.42 – na mównicy pojawił się nowy prezes ZUO Antoni Józwowicz, który po krótkiej autoprezentacji zapowiedział, że do głównych zadań będzie należało utrzymanie statusu RIPOK.

godz. 10.53 – radni przyjęli sprawozdanie z działalności ZUO (13 za, 7 przeciw 1 wstrzym)

godz. 11.10 – radni glosami 20 za i 2 wstrzymujących się przyjęli sprawozdania z działalności STBS-u.

18 komentarzy

 1. Bożena K. dodano 7 lat temu

  Ja pierd… Dajcie już spokój z tymi interpelacjami. To obchodzi zwykłego mieszkańca jak zeszłoroczny śnieg. Kolejne gadanie o tym jest absurdem.

 2. Leszek Myśliński dodano 7 lat temu

  Wnioski, zapytania, interpelacje…aby tylko zaistnieć, aby tylko pokazać się…..

 3. bankier dodano 7 lat temu

  "(…)godz. 10.05 – radny Jacek Garbaczewski przeczytał wiadomość jaka miała dotrzeć o treści: „Od poniedziałku jestem na sympozjum ekologów w Korei Południowej jako jeden z 9 delegatów z Polski I jeden z 200 z całego świata zaproszony na koszt Ambasady Korei. Na konferencji reprezentuję Polskę i ZUO. Szkoda, że pod moją nieobecność zapadają złe dla firmy decyzje… Odniosę się do nich po powrocie jeśli dostanę je oficjalnie. Dotychczas nikt z decydentów nawt nie zadzwonił… Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść…” – radny zapytał co się stało, że prezesa nie było podczas walnego zgromadzenia spółki.(…) ????? A może choć dwa słowa kto wysłał i do kogo ta wiadomość?

  • była tu dodano 7 lat temu

   http://www.spin.siedlce.pl/2014/05/20/zamiast-andrzeja-grundlanda-atnoni-jozwowicz/#comments
   andrzej grundland dodano 2 dni temu
   Odpowiedz
   Nigdy żadnego siedlczanina nie nazwałem burakiem, choć to określenie pasowało by do niektórych decydentów. Od pon jestem na sympozjum ekologów w Korei Płd. jako jeden z 9 delegatów z Polski I jeden z 200 z całego świata zaproszony na koszt Ambasady Korei. Na konferencji reprezentję Polskę I ZUO.
   Szkoda, że pod moją nieobecność zapadają złe dla firmy decyzje…
   Odniosę się do nich po powrocie jeśli dostanę je oficjalnie. Dotychczas nikt z decydentów nawt nie zadzwonił…
   Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść…

 4. totalne nieporozumienie.... dodano 7 lat temu

  Czytając treść relacji należy zapytać Prezydenta i Radnych (przewodniczącego RM) jaki ma sens i czemu służy podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności ZUO??? Przecież na odbytym kilka dni temu Walnym Zgromadzeniu – Wspólnicy, w tym Miasto Siedlce, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych podjęli uchwały związane z zamknięciem roku 2013, w tym przyjęli sprawozdanie z działalności ZUO. Po co więc Rada Miasta przyjmuje w formie uchwały sprawozdanie już zatwierdzone przez właściwy organ??? Czy w Urzędzie Miasta jest choćby jeden łebski prawnik,który podpowiedziałby iż przyjmowanie przyjętych już dokumentów jest BICIEM PIANY i że przyjęcie bądź odrzucenie takiego sprawozdania nie wywołuje żadnych skutków prawnych?????

 5. wrocławianin dodano 7 lat temu

  Garbaczewski krzyczy aby krzyczeć i tyle w temacie.

 6. jan dodano 7 lat temu

  Ale numer, radni nie mogą zażądać informacji od prezesa PEC na temat cen gazu bo to – Jak powiedział prezes – "tajemnica kuchni". Panie prezesie pańską tajemnicą kuchni to może być ilość solenia i pieprzenia, to pan może w swojej prywatnej kuchni, natomiast radni jako przedstawiciele mieszkańców zgodnie z prawem do informacji publicznej nie tylko mogą ale powinni znać dane pańskiej firmy. Tak że niech pan soli i pieprzy ile pan chce ale w swojej domowej kuchni. I druga sprawa w jednym z wywiadów mówił pan, że w maju uruchomi pan "nowe" turbiny, natomiast dziś powiedział pan że sezon grzewczy się skończył i uruchomienie byłoby nieopłacalne. To co, wcześniej nie wiedział pan, że w maju już będzie po sezonie grzewczym? Czyli w swoim wywiadzie, mówiąc delikatnie świadomie mijał pan się z prawdą?. Mam radę, niech pan w tej swojej kuchni tak dużo nie soli i nie pieprzy, bo będzie pana męczyła zgaga.

 7. Leon dodano 7 lat temu

  Czyżby prezes szukał wsparcia u Garbaczewskiego? A tak przy okazji cytowanie na sesji korespondencji innych osób to już dziecinada. Ciekawe czego jeszcze chwycą się panowie z PO aby zaistnieć?

  • xxx dodano 7 lat temu

   Garbaczewski tak myśli, on uważa, że takie metody to nowoczesny i dobry PR. Guzik prawda. Wyborcy pokazali 4 lata temu, co o tym myślą. Ale niech sobie tak myśli i uprawia to dalej.

  • jan dodano 7 lat temu

   Leon, pudło!, nie trafiłeś, nigdy nie byłem w PO

 8. juznienaiwny dodano 7 lat temu

  to sobie poczytajcie co chłopcy, w krótkich spodenkach chcą zrobić

  "§ 1 .
  1 . Rada Miasta wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do podmiotów
  prowadzących działalność w zakresie leasingu, następujących nieruchomości niezabudowanych,
  stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych w Siedlcach:
  1 ) Działka Nr 4/27, obręb 18 o powierzchni 59,1659 ha, objęta księgą wieczystą
  SI1S/00080006/6.
  2 ) Działka Nr 19/14, obręb 19 o powierzchni 15,5918 ha, objęta księgą wieczystą
  SI1S/00080006/6.
  3 ) Działka Nr 19/10 , obręb 19 o powierzchni 10,0020 ha, objęta księgą wieczystą
  SI1S/00099316/8.
  4 ) Działka Nr 16/13, obręb 95 o powierzchni 0,9775 ha, objęta księgą wieczystą
  SI1S/00109936/4.
  5 ) Działka Nr 67/5, obręb 75 o powierzchni 2,0021 ha, objęta księgą wieczystą SI1S/00068635/4.
  6 ) Działka Nr 1/11, obręb 10 o powierzchni 1,3538 ha, objęta księgą wieczystą SI1S/00070596/5.
  zwanych każda z nich „Nieruchomością” oraz łącznie „Nieruchomościami”.
  2 . Rada Miasta wyraża ponadto zgodę na dzierżawę ww. Nieruchomości na okres co najmniej
  10 lat przez Miasto Siedlce od każdoczesnego właściciela Nieruchomości oraz zgodę na
  nabycie wszystkich lub części Nieruchomości od każdoczesnego właściciela Nieruchomości.
  Zgoda obejmuje w szczególności sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego, dzierżawę oraz
  nabycie wszystkich lub niektórych z ww. Nieruchomości, szczególnie nieruchomości powstałych
  w wyniku podziału którejkolwiek z ww. Nieruchomości.
  DE15B67664D11C041DED31EFFD396511476FE56C
  _________________________________________________________________________________________________________________________
  PROJEKT UCHWAŁY NR…………………………. Rady Miasta Siedlcew sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność
  Miasta Siedlce
  Strona 2 z 5
  § 2 .
  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

  • Kazio dodano 7 lat temu

   Ciekawe za jaką kwotę miasto będzie wydzierżawiać te nieruchomości i czy przez ten okres przypadkiem nie zapłaci kilka razy kwoty uzyskanej ze sprzedaży????

   • juznienaiwny dodano 7 lat temu

    50 mln zł, a czynsz dzierżawny przez miasto po 8 mln rocznie przez 10 lat potem ewentualnie wykup ale za ile kto to wie :)))))

    • Kazio dodano 7 lat temu

     Czyli ukryty kredyt 16%!!!

     • juznienaiwny dodano 7 lat temu

      … oj chyba wużo więcej 🙂

     • Trwa dodano 7 lat temu

      Trwa sekcja miasta!

 9. Anonim dodano 7 lat temu

  A gdzie PWiK ?

  • Kazio dodano 7 lat temu

   Czyli ukryty kredyt 16%!!!

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?